logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Zasaď strom!

V úterý 22. září se stejně jako před rokem zapojili žáci 5. ročníku ze ZŠ Palackého do akce „Zasaď strom pro mír“, která probíhá v rámci mezinárodního projektu. Pod vedením pana K. Sopouška jsme pomáhali s výsadbou stromků poblíž nově vznikajícího lesoparku za areálem technických služeb. Žáci se tak učí mít vztah ke svému městu a k ochraně i zlepšování životního prostředí. Panu Sopouškovi touto cestou děkujeme za přípravu celé akce, jeho ochotu a výbornou spolupráci.

 

Žáci 5. B