logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Shakespearovy sonety.

Třída 8. B se ve středu 23. září zúčastnila kulturního představení William Shakespeare - Sonety konaného ve dvoraně muzea v rámci Dní česko-německé kultury. Program pro studenty realizovali profesor anglické literatury Martin Hilský a hudebník Daniel Dobiáš. Našim žákům se díky tomuto naučnému pořadu pootevřely dveře do tajů anglické renesanční literatury, náročnosti překladatelské činnosti a působivé hudební kompozici. Oba tvůrce představení zaslouženě odměnili bohatým potleskem.

František Zeman