logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Úřední hodiny po dobu karantény jsou pondělí a středa od 9 do 12 hodin.

 

Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

                   Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 29. 6. a 30. 6. 2020  na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

 Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020 dle pokynů třídních učitelů (1. stupeň) a dle rozvrhu na Edupage (2. stupeň).

Mgr. Petr Vágner

V Mor. Třebové 16. 6. 2020

Nařízení ředitele školy.

         Z důvodu uzavření školy v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru je také v měsících duben, květen a červen uzavřena školní družina. Za tyto tři měsíce se nebude vybírat školné za ŠD. Případné přeplatky budou vráceny rodičům v měsíci červenci 2020.

      Moravská  Třebová  26. 5. 2020

                                                                                                 Mgr.  Petr Vágner

                                                                                                       ředitel  školy

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 8. 6. 2020 (II. stupeň)

Vážení rodiče, milí žáci, 

zasílám vám pokyny k organizaci II. stupně od 8. do 30. června. Žáci jsou rozděleni do skupin podle abecedního seznamu příjmení (viz příloha 1 HARMONOGRAM). Každá skupina má určenou svoji učebnu. Třídní učitelé vás budou informovat o náplni jednotlivých setkání.

S SEBOU::

-- čestné prohlášení (viz příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ)  - vyplněné a podepsané (s datem vyplnění 6. nebo 7. června) - bez něj nebudou žáci vpuštěni do budovy školy,

- 2 roušky,

- sáček (na použitou roušku),

- přezůvky,

- svačinu a pití (školní jídelna není pro žáky II. stupně v provozu),

- psací a rýsovací potřeby a sešit / blok na poznámky + dle informací poskytnutých TU

PŘED ŠKOLOU

Žáci se sejdou u bočního vchodu do školy, kam se dostaví přesně v čase, který je uvedený v příloze. Před vchodem je zakázáno se shlukovat, žáci budou dodržovat  rozestup 2 metry. Prosím, stoupněte si tak, aby ostatní lidé mohli volně vcházet a vycházet do / z budovy školy.

Ve stanoveném čase si žáky vyzvedne třídní učitel, který je odvede do učebny.

 

VE ŠKOLE

V prostorách školy budou žáci dodržovat rozestup 2 metry.

Po příchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce a přezují se.

Při vstupu do třídy si každý žák povinně vydezinfikuje ruce. V lavicích bude sedět každý žák sám. 

V budově školy i ve třídě jsou žáci povinni nosit roušku.

Po skončení vyučovacího bloku učitel odvede žáky zpět před boční vchod budovy školy, odkud okamžitě budou odcházet.

Pro žáky jsou vyhrazeny toalety ve 2. patře. V těchto prostorách je též zakázáno shlukovat se a je třeba dodržovat povinný rozestup. 

 

Během celého pobytu ve škole je nutné důsledně dbát na hygienické návyky. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

 

V případě nevolnosti musí žák ihned tuto skutečnost nahlásit vyučujícímu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat třídního učitele nebo mne.

 

S pozdravem

Mgr. Bc. František Zeman, zástupce ředitele

příloha 1 HARMONOGRAM       příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 25. 5. 2020 (I. stupeň)

 

Vyhláška MŠMT.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

 

Zápis do 1. třídy 2020.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy během května.

Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno zákonným zástupcům do 18/5 2020, ostatní děti jsou přijaty.

Po ukončení mimořádných událostí uspořádáme setkání s rodiči zapsaných dětí zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli, termín bude upřesněn. 


Online výuka a informace v době nouzového stavu.

 

 Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 


Informace pro strávníky jídelny. Jídelna od pondělí 16. 3. 2020 NEVAŘÍ!!!

Potvrzení pro zaměstnavatele při ošetřování dětí do 13 let vystavujeme v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 hodin (vstup jen s rouškou). Potvrzení lze vystavit i zpětně, po ukončení mimořádných opatření.

 

Na základě opatření vlády České republiky, s platností od 11. 3. 2020, je uzavřena ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová včetně školní družiny a školní jídelny na dobu neurčitou.

Prosím rodiče a žáky o sledování dalších informací na webu školy a EduPage stránkách. Žáci zde budou sledovat zadávání průběžných domácích úkolů.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 


Články 2015/2016

27. 6. 2016 - Akce ŠD květen, červen 2016.

Akce ŠD květen, červen 2016.

V rámci rekreačních střed jsme navštívili Staré Město – letiště.

V lese jsme stavěly domečky pro skřítky.

Zúčastnili se vědomostního kvízu Letem světem, který se odehrával v přírodě. Věnoval se především naší Zemi, světadílům a různým kulturním tradicím a odlišnostem.

Den dětí jsme oslavili návštěvou cukrárny na místním zámku. Kde jsme si užili i dětské hřiště a cestou zpět jsme se prošli na cyklostezce.

Bludišťák byla akce inspirována televizním pořadem. Soutěže družstev v 6 disciplínách. Hod dřívkem, posílání obručí, hod na cíl, bludiště apod.

Chytila jsem na pasece motýlka bylo příjemné odpoledne na louce. Děti hledaly barevné motýlky a potom hrály hry. Molekuly, ocásky, stavění věže na čas.

Výlet na Cimburk byl zrušen kvůli počasí a nahrazen individuální činností v ŠD.

Další články...

 1. 19. 6. 2016 - ZŠ Palackého se daří!
 2. 19. 6. 2016 - Vitamínový den.
 3. 19. 6. 2016 - Přespání ve škole?
 4. 19. 6. 2015 - Hledá se vítěz.
 5. 13. 6. 2016 - Výlet na jižní Moravu.
 6. 13. 6. 2016 - Pro rodiče budoucích prvňáčků.
 7. 15. 5. 2016 - ZŠ Palackého zvítězila.
 8. 15. 5. 2016 - Náš výlet.
 9. 15. 5. 2016 - Návštěva z Vlaardingenu.
 10. 15. 5. 2016 - Na hvězdárně.
 11. 9. 5. 2016 - Tradice velikonočních soubojů na ZŠ Palackého pokračuje.
 12. 2. 5. 2016 - Výtvarná soutěž
 13. 2. 5. 2016 - Výstava prací
 14. 28. 4. 2016 - Rekreační středy
 15. 28. 4. 2016 - Úspěchy zpěváků
 16. 28. 4. 2016 - Zájezd s "Němčinou do Opavy"
 17. 28. 4. 2016 - Velikonoce na ZŠ Palackého
 18. 17. 4. 2015 - Pasování na čtenáře
 19. 17. 4. 2016 - Velikonoční hrátky na ZŠ Palackého.
 20. 27. 3. 2016 - Mezinárodní fotografická soutěž
 21. 28. 3. 2016 - Mezinárodní výtvarná soutěž
 22. 21. 3. 2016 - Neboj se promluvit
 23. 15. 3. 2016 - Nejlepší recitátoři
 24. Práce žáků
 25. V pátek 19. 2. 2016 proběhl na ZŠ Palackého již tradiční Bleší trh. Co na něj naši žáci?
 26. Zápis dětí do 1. tříd.
 27. Švihadlový čtyřboj.
 28. Výlet do Brna.
 29. Florbal kategorie II.
 30. Basketbal - obvodní kola.
 31. Konverzační soutěž v anglickém jazyce.
 32. Recitační soutěž.
 33. Rekreační středy v ŠD 2015, 2016.
 34. Před televizními kamerami - 8. C.
 35. Think Blue Cup - krajské kolo.
 36. Jak jsme mířili k Betlému.
 37. Spisovatel Jan Opatřil opět na naší škole.
 38. Lyžařský výcvikový kurz 4. a 5. tříd.
 39. Návštěva Muzea Vojenské střední školy MO.
 40. NÁVŠTĚVA MUZEA V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.
 41. Ze sportu.
 42. Zpráva o aktivitách v oblasti prevence negativních jevů v období září – prosinec 2015.
 43. Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu.
 44. Učení pro život.
 45. Kraje za bezpečný internet znají své vítěze mezi školáky.
 46. Výskyt marihuany ve škole.
 47. Oslavy 40. výročí ZŠ Palackého jsou minulostí.
 48. Příběhy bezpráví – beseda s pamětníkem.
 49. PC_ák - 21. ročník.
 50. Think Blue Cup.
 51. Technohrátky.
 52. Výstava našich žáků.
 53. Inkluze na 2. ZŠ.
 54. Florbal - obvodní kola.
 55. Futsalová liga9.
 56. Pohádkový den.
 57. Futsalová liga 7
 58. Někteří žáci navštívili Londýn.
 59. Malování
 60. Programy prevence rizikového chování na naší škole.
 61. Dopoledne s Julií, Floukem a Lílou.
 62. Objímání města.
 63. Brněnské pověsti.
 64. Zasaď strom!
 65. Beseda - Petr Krátký
 66. Přespolní běh - postup na REPUBLIKOVÉ FINÁLE.
 67. Shakespearovy sonety.
 68. OVOV republikové finále 2015