logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, milí žáci,
Školní jídelna je z důvodu karantény (COVID-19) v provozu až od 8.4.2021. Všichni mají odhlášenou stravu. Obědy na 8.4. a 9.4. si musí přihlásit ti žáci, kteří je chtějí odebírat. Žádám rodiče o další sledování Edupage s ohledem na možné otevření školy pro 1. stupeň od 12.4.2021.

 Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení -  do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 1.3.2021:

- provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

- provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání......

Dle výše zmiňovaného opatření a nařízení hejtmana PK je škola určena pro vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou – zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví,.........., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky naší školy. 

Pro děti těchto rodičů bude ŠD v provozu od 7.30 do 15.30 hodin a dle zájmu i školní stravování od 12.00 do 12.30, které je nutné zajistit u vedoucí školní jídelny p. Šedé do 7.30 v pondělí 1.3.2021 na 731449257 nebo sedap@2zsmtrebova.cz.

Výdejní doba do jídlonosičů je od 12.30 do 13.30.  V případě dotazů volejte na tel. číslo  vedoucí ŠJ p. Šedé 731449257.

Pro ostatní děti platí povinnost distančního vzdělávání. 

  Od 1.3. 2021 je nutné, aby žáci nosili v prostorách školy chirurgickou roušku. Dospělé osoby a žáci starší 15 let musí mít
respirátor či jiný ochranný prostředek splňující filtrační účinnost alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 5),

zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. 
Nelze mít roušku vyrobenou doma.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

Články 2015/2016

Akce ŠD květen, červen 2016.

V rámci rekreačních střed jsme navštívili Staré Město – letiště.

V lese jsme stavěly domečky pro skřítky.

Zúčastnili se vědomostního kvízu Letem světem, který se odehrával v přírodě. Věnoval se především naší Zemi, světadílům a různým kulturním tradicím a odlišnostem.

Den dětí jsme oslavili návštěvou cukrárny na místním zámku. Kde jsme si užili i dětské hřiště a cestou zpět jsme se prošli na cyklostezce.

Bludišťák byla akce inspirována televizním pořadem. Soutěže družstev v 6 disciplínách. Hod dřívkem, posílání obručí, hod na cíl, bludiště apod.

Chytila jsem na pasece motýlka bylo příjemné odpoledne na louce. Děti hledaly barevné motýlky a potom hrály hry. Molekuly, ocásky, stavění věže na čas.

Výlet na Cimburk byl zrušen kvůli počasí a nahrazen individuální činností v ŠD.

Další články...

 1. 19. 6. 2016 - ZŠ Palackého se daří!
 2. 19. 6. 2016 - Vitamínový den.
 3. 19. 6. 2016 - Přespání ve škole?
 4. 19. 6. 2015 - Hledá se vítěz.
 5. 13. 6. 2016 - Výlet na jižní Moravu.
 6. 13. 6. 2016 - Pro rodiče budoucích prvňáčků.
 7. 15. 5. 2016 - ZŠ Palackého zvítězila.
 8. 15. 5. 2016 - Náš výlet.
 9. 15. 5. 2016 - Návštěva z Vlaardingenu.
 10. 15. 5. 2016 - Na hvězdárně.
 11. 9. 5. 2016 - Tradice velikonočních soubojů na ZŠ Palackého pokračuje.
 12. 2. 5. 2016 - Výtvarná soutěž
 13. 2. 5. 2016 - Výstava prací
 14. 28. 4. 2016 - Rekreační středy
 15. 28. 4. 2016 - Úspěchy zpěváků
 16. 28. 4. 2016 - Zájezd s "Němčinou do Opavy"
 17. 28. 4. 2016 - Velikonoce na ZŠ Palackého
 18. 17. 4. 2015 - Pasování na čtenáře
 19. 17. 4. 2016 - Velikonoční hrátky na ZŠ Palackého.
 20. 27. 3. 2016 - Mezinárodní fotografická soutěž
 21. 28. 3. 2016 - Mezinárodní výtvarná soutěž
 22. 21. 3. 2016 - Neboj se promluvit
 23. 15. 3. 2016 - Nejlepší recitátoři
 24. Práce žáků
 25. V pátek 19. 2. 2016 proběhl na ZŠ Palackého již tradiční Bleší trh. Co na něj naši žáci?
 26. Zápis dětí do 1. tříd.
 27. Švihadlový čtyřboj.
 28. Výlet do Brna.
 29. Florbal kategorie II.
 30. Basketbal - obvodní kola.
 31. Konverzační soutěž v anglickém jazyce.
 32. Recitační soutěž.
 33. Rekreační středy v ŠD 2015, 2016.
 34. Před televizními kamerami - 8. C.
 35. Think Blue Cup - krajské kolo.
 36. Jak jsme mířili k Betlému.
 37. Spisovatel Jan Opatřil opět na naší škole.
 38. Lyžařský výcvikový kurz 4. a 5. tříd.
 39. Návštěva Muzea Vojenské střední školy MO.
 40. NÁVŠTĚVA MUZEA V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.
 41. Ze sportu.
 42. Zpráva o aktivitách v oblasti prevence negativních jevů v období září – prosinec 2015.
 43. Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu.
 44. Učení pro život.
 45. Kraje za bezpečný internet znají své vítěze mezi školáky.
 46. Výskyt marihuany ve škole.
 47. Oslavy 40. výročí ZŠ Palackého jsou minulostí.
 48. Příběhy bezpráví – beseda s pamětníkem.
 49. PC_ák - 21. ročník.
 50. Think Blue Cup.
 51. Technohrátky.
 52. Výstava našich žáků.
 53. Inkluze na 2. ZŠ.
 54. Florbal - obvodní kola.
 55. Futsalová liga9.
 56. Pohádkový den.
 57. Futsalová liga 7
 58. Někteří žáci navštívili Londýn.
 59. Malování
 60. Programy prevence rizikového chování na naší škole.
 61. Dopoledne s Julií, Floukem a Lílou.
 62. Objímání města.
 63. Brněnské pověsti.
 64. Zasaď strom!
 65. Beseda - Petr Krátký
 66. Přespolní běh - postup na REPUBLIKOVÉ FINÁLE.
 67. Shakespearovy sonety.
 68. OVOV republikové finále 2015