logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Úřední hodiny po dobu karantény jsou pondělí a středa od 9 do 12 hodin.

 

Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

                   Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 29. 6. a 30. 6. 2020  na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

 Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020 dle pokynů třídních učitelů (1. stupeň) a dle rozvrhu na Edupage (2. stupeň).

Mgr. Petr Vágner

V Mor. Třebové 16. 6. 2020

Nařízení ředitele školy.

         Z důvodu uzavření školy v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru je také v měsících duben, květen a červen uzavřena školní družina. Za tyto tři měsíce se nebude vybírat školné za ŠD. Případné přeplatky budou vráceny rodičům v měsíci červenci 2020.

      Moravská  Třebová  26. 5. 2020

                                                                                                 Mgr.  Petr Vágner

                                                                                                       ředitel  školy

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 8. 6. 2020 (II. stupeň)

Vážení rodiče, milí žáci, 

zasílám vám pokyny k organizaci II. stupně od 8. do 30. června. Žáci jsou rozděleni do skupin podle abecedního seznamu příjmení (viz příloha 1 HARMONOGRAM). Každá skupina má určenou svoji učebnu. Třídní učitelé vás budou informovat o náplni jednotlivých setkání.

S SEBOU::

-- čestné prohlášení (viz příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ)  - vyplněné a podepsané (s datem vyplnění 6. nebo 7. června) - bez něj nebudou žáci vpuštěni do budovy školy,

- 2 roušky,

- sáček (na použitou roušku),

- přezůvky,

- svačinu a pití (školní jídelna není pro žáky II. stupně v provozu),

- psací a rýsovací potřeby a sešit / blok na poznámky + dle informací poskytnutých TU

PŘED ŠKOLOU

Žáci se sejdou u bočního vchodu do školy, kam se dostaví přesně v čase, který je uvedený v příloze. Před vchodem je zakázáno se shlukovat, žáci budou dodržovat  rozestup 2 metry. Prosím, stoupněte si tak, aby ostatní lidé mohli volně vcházet a vycházet do / z budovy školy.

Ve stanoveném čase si žáky vyzvedne třídní učitel, který je odvede do učebny.

 

VE ŠKOLE

V prostorách školy budou žáci dodržovat rozestup 2 metry.

Po příchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce a přezují se.

Při vstupu do třídy si každý žák povinně vydezinfikuje ruce. V lavicích bude sedět každý žák sám. 

V budově školy i ve třídě jsou žáci povinni nosit roušku.

Po skončení vyučovacího bloku učitel odvede žáky zpět před boční vchod budovy školy, odkud okamžitě budou odcházet.

Pro žáky jsou vyhrazeny toalety ve 2. patře. V těchto prostorách je též zakázáno shlukovat se a je třeba dodržovat povinný rozestup. 

 

Během celého pobytu ve škole je nutné důsledně dbát na hygienické návyky. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

 

V případě nevolnosti musí žák ihned tuto skutečnost nahlásit vyučujícímu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat třídního učitele nebo mne.

 

S pozdravem

Mgr. Bc. František Zeman, zástupce ředitele

příloha 1 HARMONOGRAM       příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 25. 5. 2020 (I. stupeň)

 

Vyhláška MŠMT.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

 

Zápis do 1. třídy 2020.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy během května.

Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno zákonným zástupcům do 18/5 2020, ostatní děti jsou přijaty.

Po ukončení mimořádných událostí uspořádáme setkání s rodiči zapsaných dětí zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli, termín bude upřesněn. 


Online výuka a informace v době nouzového stavu.

 

 Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 


Informace pro strávníky jídelny. Jídelna od pondělí 16. 3. 2020 NEVAŘÍ!!!

Potvrzení pro zaměstnavatele při ošetřování dětí do 13 let vystavujeme v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 hodin (vstup jen s rouškou). Potvrzení lze vystavit i zpětně, po ukončení mimořádných opatření.

 

Na základě opatření vlády České republiky, s platností od 11. 3. 2020, je uzavřena ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová včetně školní družiny a školní jídelny na dobu neurčitou.

Prosím rodiče a žáky o sledování dalších informací na webu školy a EduPage stránkách. Žáci zde budou sledovat zadávání průběžných domácích úkolů.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 


Články 2014/2015

Z prvního stupně I.

Páťáci ze ZŠ Palackého ve VIDA centru Brno

Dne 28. 4. jsme se my, z 5. C, společně s kamarády z 5. B vydali na exkurzi do vědeckého zábavního parku v Brně. "Atrakce" jsou v parku rozděleny do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. V obří hale parku jsme si každý tedy našel svoji zábavu. Zkusili jsme si simulaci zemětřesení, tornáda i obyčejného větříku, co dělá voda při povodních, postavili jsme se do role hlasatelů počasí, vyzkoušeli si, jak silný máme hlas, ... Na chvíli jsme mohli být i záchranáři, sledovali jsme, jak funguje lidské tělo. Po třech hodinách jsme museli z parku domů, unaveni, ale plni nových zážitků. Výlet si s námi užily i paní učitelky Knödlová, Štěpařová a Péčová.

Třída 5. C

Další „novácké“ úspěchy

Vybíjená

Po vítězství obou družstev v oblastním kole Preventan cupu jsme 21. 4. 2015 odjeli do Litomyšle na okresní kolo. I přes velice pěknou a bojovnou hru se nám podařilo získat pouze 3. místo u děvčat a 4. místo u chlapců. Věříme, že příští rok už to budou příčky nejvyšší.

Mc Donald´s Cup 2014/2015

Největší fotbalový turnaj pro chlapce a děvčata z prvního stupně základních škol se konal již po osmnácté. Jako každý rok, i letos se žáci naší školy tohoto turnaje zúčastnili.

Mužstva nastoupila v I. i II. věkové kategorii pod vedením zkušeného trenéra a učitele Romana Cápala.

Dva naše týmy si zajistily postup do okresního kola, kde chlapci a dívka hráli s obrovským nasazením. Družstvo I. kategorie /1. – 3. třída/ obsadilo ve Svitavách 5. místo a družstvo II. kategorie /4. – 5. třída/ slavilo úspěch, obsadilo 1. místo a postupuje do krajského kola, které proběhne v Pardubicích.

Všem hráčům i jejich trenérovi děkujeme za reprezentaci naší školy. Vítěznému mužstvu ve starší kategorii přejeme mnoho zdaru v krajském kole v Pardubicích.

Výtvarná soutěž – Modrá planeta

I v oblasti umělecké se nám mnohdy daří. Nyní ve výtvarné soutěži uspořádané ke Světovému dni vody, jsme získali hned příčky nejvyšší. V kategorii 1. – 3. tříd obsadil 2. místo Samuel Grulich z 2. C a vítězkou se stala Adela Daulová z 3. A. Gratulujeme.

Učitelé z 1. stupně ZŠ Palackého

Další články...

 1. Setkání rodičů budoucích prvňáčků.
 2. McDonald's Cup - krajské kolo.
 3. Oznámení - VEŠ DĚTSKÁ.
 4. McDonald's Cup - okresní kola.
 5. Informace o ředitelském volnu.
 6. Rekreační středy ve školní družině
 7. Přehlídka školních recitátorů.
 8. Školní jídelna.
 9. Školní kolo soutěže dětských recitátorů.
 10. Pražský pětiboj všestrannosti.
 11. Další z preventivních akcí na ZŠ Palackého.
 12. Ze sportu - postup na republikové finále, kvalifikaci na republiku, krajské výsledky...
 13. Rekreační středy ve školní družině VII.
 14. Rekreační středy ve školní družině VI.
 15. Rekreační středy ve školní družině V.
 16. Rekreační středy ve školní družině IV.
 17. 80 000 Kč na prevenci rizikového chování z MŠMT poputuje na ZŠ Palackého.
 18. Flétnový soubor ze ZŠ Palackého prožil krásný adventní a vánoční čas.
 19. Zápis 2015
 20. Informace ze školní jídelny - terminály
 21. Vánoční jarmark na ZŠ Palackého.
 22. Výsledky voleb do Školské rady.
 23. Informace ze školní jídelny - alergeny
 24. Sportovní liga ZŠ - O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ - florbal.
 25. Soutěž v anglickém jazyce.
 26. Školská rada
 27. Den otevřených dveří.
 28. BOBŘÍK informatiky.
 29. Rekreační středy ve školní družině III.
 30. Rekreační středy ve školní družině II.
 31. Rekreační středy ve školní družině I.
 32. Think Blue. Cup. - postup do krajského finále.
 33. Futsalová liga 7
 34. Asociace aktivních škol
 35. Lampionový průvod 2014.
 36. Angliáda 2014.
 37. Hravý architekt 2014.
 38. Přespolní běh - krajské a okresní kolo.
 39. Pozvánka na besedu.
 40. Jak jsme sázeli stromky.
 41. Partnerský pobyt v Banské Štiavnici.
 42. Umělecké dílny.
 43. Šesťáci ze ZŠ Palackého opět na Srnčí.
 44. Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - REPUBLIKOVÉ FINÁLE.
 45. Informace ze školní jídelny.
 46. Informace k prvnímu dni školního roku 2014/2015.
 47. Žáci ZŠ Palackého opět navštívili Londýn.
 48. Po stopách české historie.