logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Úřední hodiny po dobu karantény jsou pondělí a středa od 9 do 12 hodin.

 

Nařízení ředitele školy.

         Z důvodu uzavření školy v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru je také v měsících duben, květen a červen uzavřena školní družina. Za tyto tři měsíce se nebude vybírat školné za ŠD. Případné přeplatky budou vráceny rodičům v měsíci červenci 2020.

      Moravská  Třebová  26. 5. 2020

                                                                                                 Mgr.  Petr Vágner

                                                                                                       ředitel  školy

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

zasíláme vám pokyny k výuce, která bude probíhat od pondělí 25. 5. 2020. Žáci jsou rozděleni do skupin, které jsou trvalé a neměnné. Skupiny byly určeny tak, že přednostně s třídním učitelem jsou žáci vyžadující zvýšenou péči při vzdělávání a dále byli zařazeni žáci dle data došlých dotazníků. O zařazení vás bude v krátké době informovat třídní učitel. Každá skupina má určenou svoji učebnu, v níž bude po celou dobu výuky. Přesné časy příchodů do školy naleznete v příloze 1  Příchody.

 

S SEBOU:

Čestné prohlášení ( v příloze 2)  – aktuálně k datu 25. 5. 2020 vyplněné a podepsané - bez něj nebudou žáci vpuštěni do budovy školy a budou trvale vyloučeni z přípravy,

- 2 roušky,

- sáček (na použitou roušku),

- přezůvky,

- svačinu a pití,

-psací a rýsovací potřeby a sešit / blok na poznámky

- učebnice a PS pro ČJ a M

PŘED ŠKOLOU

Žáci se sejdou před vchodem do školy a dle pokynů pedagogických pracovníků se budou shromažďovat do skupin s příslušným odstupem dle harmonogramu, který je uvedený v příloze Příchody. Před vchodem je zakázáno se shlukovat, žáci budou dodržovat  rozestup 2 metry. Prosím, stoupněte si tak, aby ostatní lidé mohli volně vcházet a vycházet do / z budovy školy.

Ve stanoveném čase si žáky vyzvedne vyučující, který je odvede do učebny.

VE ŠKOLE

V prostorách školy budou žáci dodržovat rozestup 2 metry.

Po příchodu do školy se žáci přezují a vydezinfikují ruce .

Při vstupu do třídy si každý žák povinně vydezinfikuje ruce. V lavicích bude sedět každý žák sám. 

V budově školy i ve třídě jsou žáci povinni nosit roušku.

Po skončení vyučovacího bloku učitel odvede žáky zpět před budovu školy, odkud okamžitě budou odcházet. Dětí, které jsou přihlášené i na odpolední aktivity, zůstávají ve stejné učebně. V pondělí 25. 5. 2020 odpoledne budou rodiče přicházet k bočnímu vchodu, kde bude službu konající pedagogický pracovník přivádět děti a předávat rodičům. Bude –li dítě odcházet samo, musí mít od rodičů tento požadavek napsán s příslušnou hodinou odchodu. V další dny po telefonickém vyvolání rodičem budou děti odvedeny před hlavní vchod budovy. Telefonní číslo bude dětem v pondělí sděleno.

Pro žáky jsou vyhrazeny všechny toalety tak, jak přísluší třídám. V těchto prostorách je též zakázáno shlukovat se a je třeba dodržovat povinný rozestup. 

 

Během celé doby dopoledního i odpoledního vzdělávání je nutné důsledně dbát na hygienické návyky. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

V případě nevolnosti musí žák ihned tuto skutečnost nahlásit vyučujícímu.

 

Docházka na přípravu je trvalá a povinná, tudíž v případě absence musí být žák předem omluven rodičem / zákonným zástupcem třídnímu učiteli.

Studené obědové svačinky budou dětem přineseny do tříd a rozdány.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

S pozdravem Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupce ředitele

příloha 1  Příchody     příloha 2 Čestné prohlášení

 

Vyhláška MŠMT.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

 

Zápis do 1. třídy 2020.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy během května.

Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno zákonným zástupcům do 18/5 2020, ostatní děti jsou přijaty.

Po ukončení mimořádných událostí uspořádáme setkání s rodiči zapsaných dětí zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli, termín bude upřesněn. 


Online výuka a informace v době nouzového stavu.

 

 Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 


Informace pro strávníky jídelny. Jídelna od pondělí 16. 3. 2020 NEVAŘÍ!!!

Potvrzení pro zaměstnavatele při ošetřování dětí do 13 let vystavujeme v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 hodin (vstup jen s rouškou). Potvrzení lze vystavit i zpětně, po ukončení mimořádných opatření.

 

Na základě opatření vlády České republiky, s platností od 11. 3. 2020, je uzavřena ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová včetně školní družiny a školní jídelny na dobu neurčitou.

Prosím rodiče a žáky o sledování dalších informací na webu školy a EduPage stránkách. Žáci zde budou sledovat zadávání průběžných domácích úkolů.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 


Články 2014/2015

Z prvního stupně II.

Je tu čas výletů…

Den s němčinou 2. června ve Zlíně

Vybraní žáci 4., 5., 6. a 9. ročníku naší školy byli již podruhé pozváni Goethe Institutem v Praze na vzdělávací akci „Den s němčinou“, pořádanou na podporu výuky tohoto jazyka na našich školách-tentokrát ve Zlíně. Na programu, kde byli osobně přítomni např. velvyslanci Německa a Rakouska, zástupci dalších vzdělávacích institucí z těchto zemí, byla také soutěž o Německu, kde žáci“ navštívili“ 16 vybraných německých měst. Tato výuková hra byla výborně organizována a byla velmi motivační. Naši žáci zde byli nejmladší a v konkurenci škol s rozšířenou výukou jazyka ze Zlína si vůbec nevedli špatně. Další program pokračoval prohlídkou správní budovy firmy Baťa, která je dnes sídlem Zlínského kraje a expozice Vladimíra Karfíka – architekta města Zlín. Byl tu k vidění i legendární výtah a pojízdná kancelář vedení firmy, kterým jsme vyjeli až do 16. podlaží. Navštívili jsme také krajskou galerii výtvarného umění s edukačními programy pro naše žáky. Nádherný a užitečný den jsme završili koncertem mnichovské hudební skupiny Moop Mama na zlínském náměstí.

Jsme velmi vděční Goethově Institutu a paní Martě Kirchgessner za tuto velkorysou nabídku, která pomáhá žákům při vzdělání a volbě druhého cizího jazyka na naší škole.

Jaroslav Jarůšek

V úterý 2. 6. se i třídy 2. B a 2. C vypravily na společný výlet na Srnčí. Sluníčko nám hřálo již od rána, ale při procházce lesem nám to vůbec nevadilo. Během cesty jsme si zahráli několik her a než jsme se nadáli, byli jsme v Pekle, kde jsme posvačili a rozděleni do družstev si zahráli bojovou hru Pašeráci. Po vyluštění zpráv, které jsme našli, se pokračovalo v cestě. Zbýval ještě pěkný kus, ale s úsměvem na rtech a dalším očekáváním jsme ho hravě zvládli. Na Srnčí jsme přišli pěkně zpocení, útěchou nám byly nanuky, studené limonády a drobné pamlsky, které nám tu ochotně prodali. Vypůjčili jsme si bodáky na opékání, nějaké talířky a rozděleni do družstev jsme si rozdělali oheň, okusili jsme první venkovní koupání v tomto roce nebo jsme využili průlezek a kolotočů k naší zábavě. Na rozloučenou jsme si doplnili lahvičky pitnou vodou, utratili zbytek peněz a pak už se vydali zpět. Cesta se zdála kratší, ale přeci jen jsme došli unavení a mnozí pěkně opálení.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dospělým, kteří šli s námi a pomohli paním učitelkám a především panu Kejhovi a panu Pokornému, kteří se nám věnovali na Srnčí a „zapůjčili“ nám nádherný areál k našim radovánkám.

Žáci 2. B a 2. C ze ZŠ Palackého

Naše třída je bezva. Byli jsme na dvou výletech. Na první výlet jsme jeli na Macochu. Byli jsme v jeskyni a na dně propasti. Líbila se nám projížďka na lodičkách, kde jsme se museli vyhýbat krápníkům, které visely nízko nad vodou. Doprovázel nás vtipný pan průvodce, který nám prozradil, proč se propast jmenuje Macocha. Také jsme hledali různé tvary krápníků podle toho, co připomínaly (Romeo a Jůlie, ruka Bárta Simsona).

A 2. 6. jsme byli v Olomouci ve vlastivědném muzeu. Zde jsme si hráli na restaurátory a byla to fuška. Měli jsme očistit železo smirkovým papírem a pilníkem. Potom jsme dali oběd a šli do laserové arény. Po patnáctiminutové hře jsme byli hodně unaveni. Oba dva výlety se nám moc líbily.

Zuzana Dvořáková a Štěpán Kaderka, žáci IV. A ZŠ Palackého

Naše třída 3. A spolu s přírodovědným kroužkem navštívila koncem května záchrannou stanici pro opuštěná zvířata v Zeleném Vendolí. Zvířátkům jsme přivezli 3 plné krabice pamlsků, na které jsme uspořádali sbírku mezi dětmi z 1. stupně. Kromě toho jsme ve stanici předali výtěžek z jarmarku. Tím přispějeme na potravu čápovi černému, kterému jsou děti z 1. stupně adoptivními rodiči. Prohlédli jsme si také další zvířátka a vyslechli si jejich osudy. Návštěvu jsme zakončili opékáním párků a potom jsme odjeli do Toulovcových Maštalí. Důkladně jsme prohledali skalní městečko, ale poklad loupeživého rytíře Vavřince Toulovce jsme nenašli. I přesto jsme si výlet užili.

Žáci 3. A ze ZŠ Palackého

Další články...

 1. Oznámení.
 2. Odznak všestrannosti olympijských vítězů - krajské finále.
 3. Puškinův památník.
 4. Z prvního stupně I.
 5. Setkání rodičů budoucích prvňáčků.
 6. McDonald's Cup - krajské kolo.
 7. Oznámení - VEŠ DĚTSKÁ.
 8. McDonald's Cup - okresní kola.
 9. Informace o ředitelském volnu.
 10. Rekreační středy ve školní družině
 11. Přehlídka školních recitátorů.
 12. Školní jídelna.
 13. Školní kolo soutěže dětských recitátorů.
 14. Pražský pětiboj všestrannosti.
 15. Další z preventivních akcí na ZŠ Palackého.
 16. Ze sportu - postup na republikové finále, kvalifikaci na republiku, krajské výsledky...
 17. Rekreační středy ve školní družině VII.
 18. Rekreační středy ve školní družině VI.
 19. Rekreační středy ve školní družině V.
 20. Rekreační středy ve školní družině IV.
 21. 80 000 Kč na prevenci rizikového chování z MŠMT poputuje na ZŠ Palackého.
 22. Flétnový soubor ze ZŠ Palackého prožil krásný adventní a vánoční čas.
 23. Zápis 2015
 24. Informace ze školní jídelny - terminály
 25. Vánoční jarmark na ZŠ Palackého.
 26. Výsledky voleb do Školské rady.
 27. Informace ze školní jídelny - alergeny
 28. Sportovní liga ZŠ - O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ - florbal.
 29. Soutěž v anglickém jazyce.
 30. Školská rada
 31. Den otevřených dveří.
 32. BOBŘÍK informatiky.
 33. Rekreační středy ve školní družině III.
 34. Rekreační středy ve školní družině II.
 35. Rekreační středy ve školní družině I.
 36. Think Blue. Cup. - postup do krajského finále.
 37. Futsalová liga 7
 38. Asociace aktivních škol
 39. Lampionový průvod 2014.
 40. Angliáda 2014.
 41. Hravý architekt 2014.
 42. Přespolní běh - krajské a okresní kolo.
 43. Pozvánka na besedu.
 44. Jak jsme sázeli stromky.
 45. Partnerský pobyt v Banské Štiavnici.
 46. Umělecké dílny.
 47. Šesťáci ze ZŠ Palackého opět na Srnčí.
 48. Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - REPUBLIKOVÉ FINÁLE.
 49. Informace ze školní jídelny.
 50. Informace k prvnímu dni školního roku 2014/2015.
 51. Žáci ZŠ Palackého opět navštívili Londýn.
 52. Po stopách české historie.