Žáci ZŠ Palackého na návštěvě ve Vlaardingenu.

Napsal Roman Cápal
Zobrazeno: 1782

Po celoroční přípravě se podařilo uskutečnit již druhou reciproční návštěvu na partnerské škole „Klimop“ ve Vlaardingenu. Návštěva proběhla v termínu od 7. – 13. května. Spolu se 4. B ZŠ Palackého byla pozvána k naší velké radosti také část flétnového souboru Lanškrounští pištci, s nimiž dlouhodobě a rádi spolupracujeme. Během návštěvy jsme absolvovali celkem 3 vystoupení, na nichž jsme hráli částečně společně – úpravy moderních skladeb, lidové písně se zpěvem a doprovodem. Lanškrounský soubor v komorním složení šesti děvčat sklidil se svým vlastním repertoárem velký úspěch.

Žáci čtvrté třídy si připravili adaptaci pohádky bratří Grimmů jako stínohru v holandském jazyce. Ten byl nutný také z toho důvodu, že v Holandsku je základní škola pro děti již od 4 let, která je společná s mateřskou školou. Divadlo v jejich mateřském jazyce hrané českými dětskými interprety mělo v tamní škole obrovský úspěch.

Holandští kolegové základní školy Klimop pod vedením paní ředitelky Patricie Otten nám připravili skvělý program. Navštívili jsme muzea, maják, větrný mlýn, absolvovali turistickou vycházku a výuku bruslení na in – line stezkách. Nedělní odpoledne jsme strávili v plavecké hale a večeřeli jsme také v Delta hotelu společně s malým vystoupením. Velice nadšeni jsme byli z plavby rychlou lodí po moři spojenou s pozorováním lachtanů. Ve dvou školních dnech, které jsme prožili společně s vlaardingenskými žáky ve škole, byly na programu moderní tance, prezentace České republiky a Holandska a soutěže ve sportovních disciplínách, a také závěrečné společné odpoledne ve fotbalovém areálu. Závěrem byla večeře se soutěží Bingo a pěknými cenami, které si mnozí žáci odvezli domů.

Při loučení zaznělo oboustranně jasné přání udržet tuto vzácnou spolupráci i v budoucnu. Velmi děkujeme holandským přátelům a p. Johnu Berghanovi za krásný program, pohostinnost a přátelství, které nám denně prokazovali.

Tento zájezd by byl nemyslitelný bez velké finanční podpory města Moravská Třebová a grantu hejtmana Pardubického kraje. Tímto bylo umožněno, aby se zájezdu mohli zúčastnit všichni žáci jmenované třídy. Za podporu bych chtěl poděkovat také mnohým rodičům těchto žáků, např. dopravní spol. Adra .cz, vedení školy a všem zúčastněným žákům za přípravu a velkou snahu, kázeň a nasazení. Pedagogickému doprovodu za neúnavnou práci a péči a šťastný návrat domů. Věříme, že zájezd přinesl očekávaný efekt v myslích všech, kteří se ho zúčastnili a užitečná a pěkná spolupráce obou škol může pokračovat i nadále.

J.Jarůšek , tř.učitel 4. B