Z prvního stupně II.

Napsal Roman Cápal
Zobrazeno: 1420

Je tu čas výletů…

Den s němčinou 2. června ve Zlíně

Vybraní žáci 4., 5., 6. a 9. ročníku naší školy byli již podruhé pozváni Goethe Institutem v Praze na vzdělávací akci „Den s němčinou“, pořádanou na podporu výuky tohoto jazyka na našich školách-tentokrát ve Zlíně. Na programu, kde byli osobně přítomni např. velvyslanci Německa a Rakouska, zástupci dalších vzdělávacích institucí z těchto zemí, byla také soutěž o Německu, kde žáci“ navštívili“ 16 vybraných německých měst. Tato výuková hra byla výborně organizována a byla velmi motivační. Naši žáci zde byli nejmladší a v konkurenci škol s rozšířenou výukou jazyka ze Zlína si vůbec nevedli špatně. Další program pokračoval prohlídkou správní budovy firmy Baťa, která je dnes sídlem Zlínského kraje a expozice Vladimíra Karfíka – architekta města Zlín. Byl tu k vidění i legendární výtah a pojízdná kancelář vedení firmy, kterým jsme vyjeli až do 16. podlaží. Navštívili jsme také krajskou galerii výtvarného umění s edukačními programy pro naše žáky. Nádherný a užitečný den jsme završili koncertem mnichovské hudební skupiny Moop Mama na zlínském náměstí.

Jsme velmi vděční Goethově Institutu a paní Martě Kirchgessner za tuto velkorysou nabídku, která pomáhá žákům při vzdělání a volbě druhého cizího jazyka na naší škole.

Jaroslav Jarůšek

V úterý 2. 6. se i třídy 2. B a 2. C vypravily na společný výlet na Srnčí. Sluníčko nám hřálo již od rána, ale při procházce lesem nám to vůbec nevadilo. Během cesty jsme si zahráli několik her a než jsme se nadáli, byli jsme v Pekle, kde jsme posvačili a rozděleni do družstev si zahráli bojovou hru Pašeráci. Po vyluštění zpráv, které jsme našli, se pokračovalo v cestě. Zbýval ještě pěkný kus, ale s úsměvem na rtech a dalším očekáváním jsme ho hravě zvládli. Na Srnčí jsme přišli pěkně zpocení, útěchou nám byly nanuky, studené limonády a drobné pamlsky, které nám tu ochotně prodali. Vypůjčili jsme si bodáky na opékání, nějaké talířky a rozděleni do družstev jsme si rozdělali oheň, okusili jsme první venkovní koupání v tomto roce nebo jsme využili průlezek a kolotočů k naší zábavě. Na rozloučenou jsme si doplnili lahvičky pitnou vodou, utratili zbytek peněz a pak už se vydali zpět. Cesta se zdála kratší, ale přeci jen jsme došli unavení a mnozí pěkně opálení.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dospělým, kteří šli s námi a pomohli paním učitelkám a především panu Kejhovi a panu Pokornému, kteří se nám věnovali na Srnčí a „zapůjčili“ nám nádherný areál k našim radovánkám.

Žáci 2. B a 2. C ze ZŠ Palackého

Naše třída je bezva. Byli jsme na dvou výletech. Na první výlet jsme jeli na Macochu. Byli jsme v jeskyni a na dně propasti. Líbila se nám projížďka na lodičkách, kde jsme se museli vyhýbat krápníkům, které visely nízko nad vodou. Doprovázel nás vtipný pan průvodce, který nám prozradil, proč se propast jmenuje Macocha. Také jsme hledali různé tvary krápníků podle toho, co připomínaly (Romeo a Jůlie, ruka Bárta Simsona).

A 2. 6. jsme byli v Olomouci ve vlastivědném muzeu. Zde jsme si hráli na restaurátory a byla to fuška. Měli jsme očistit železo smirkovým papírem a pilníkem. Potom jsme dali oběd a šli do laserové arény. Po patnáctiminutové hře jsme byli hodně unaveni. Oba dva výlety se nám moc líbily.

Zuzana Dvořáková a Štěpán Kaderka, žáci IV. A ZŠ Palackého

Naše třída 3. A spolu s přírodovědným kroužkem navštívila koncem května záchrannou stanici pro opuštěná zvířata v Zeleném Vendolí. Zvířátkům jsme přivezli 3 plné krabice pamlsků, na které jsme uspořádali sbírku mezi dětmi z 1. stupně. Kromě toho jsme ve stanici předali výtěžek z jarmarku. Tím přispějeme na potravu čápovi černému, kterému jsou děti z 1. stupně adoptivními rodiči. Prohlédli jsme si také další zvířátka a vyslechli si jejich osudy. Návštěvu jsme zakončili opékáním párků a potom jsme odjeli do Toulovcových Maštalí. Důkladně jsme prohledali skalní městečko, ale poklad loupeživého rytíře Vavřince Toulovce jsme nenašli. I přesto jsme si výlet užili.

Žáci 3. A ze ZŠ Palackého