logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Zápis do 1. třídy 2020.

 

Pro zápis dítěte do 1. třídy je potřeba vyplnit Žádost o zařazení (.pdf) Žádost o zařazení (Word)

V případě stravování dítěte ve školní jídelně vyplnit Přihláška ke stravování (.pdf)

V případě odkladu i Žádost o odklad  (.pdf) Žádost o odklad (Word)

 

 

Online výuka

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výukaNení nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

V pondělí 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznamují s písmenem B, v úterý 17. 3. výuka pokračuje úvodem do kapitoly Jaro.

Bezplatně poskytujeme více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí také bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu, jako jsou videa, zajímavosti atd. Více informací zde.

Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in hhttps://www.matika.in/cs/

Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu. https://skolakov.eu/

Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy. https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň). https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem. https://www.skolasnadhledem.cz/

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22438/20-ZPUSOBU-VYUZITI-TECHNOLOGII-PRO-ONLINE-VYUKU-NEJEN-PO-UZAVRENI-SKOL.html?fbclid=IwAR34AR_AjrnYter6RA0XQeqsxfgDP2Ke-haQQ1y6D5Q9ZAC8VXOQYNzKWnY

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/novinky-ze-studia/402974-kdyz-se-nesmi-do-skoly-skola-prijde-domu-za-malymi-skolaky-i-studenty-ktere-cekaji-prijimacky/?fbclid=IwAR1RLSkAk84NF3lFQYj9_n-T7ndgnjpqtrhwQ95T8Cg3U5YMdjzmfytcgp8

https://nadalku.msmt.cz/cs

https://www.npicr.cz/aktuality/webinar-jak-na-online-vzdelavani

MŠMT připravilo nový web pro podporu vzdělávání na dálku


Porada plánovaná na čtvrtek 19. 3. 2020 je zrušena.

Informace pro strávníky jídelny. Jídelna od pondělí 16. 3. 2020 NEVAŘÍ!!!

Potvrzení pro zaměstnavatele při ošetřování dětí do 13 let vystavujeme každou středu od 9.00 do 11.00 hodin (vstup jen s rouškou nebo respirátorem). Potvrzení lze vystavit i zpětně, po ukončení mimořádných opatření.

Na základě opatření vlády České republiky, s platností od 11. 3. 2020, je uzavřena ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová včetně školní družiny a školní jídelny na dobu neurčitou.

Prosím rodiče a žáky o sledování dalších informací na webu školy a EduPage stránkách. Žáci zde budou sledovat zadávání průběžných domácích úkolů.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

NOVÉ DOKUMENTY

Pro zápis dítěte do 1. třídy je potřeba vyplnit Žádost o zařazení (.pdf) Žádost o zařazení (Word)

V případě odkladu i Žádost o odklad  (.pdf) Žádost o odklad (Word)

Informace k zápisu do prvních tříd.

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. 

Z prvního stupně II.

Je tu čas výletů…

Den s němčinou 2. června ve Zlíně

Vybraní žáci 4., 5., 6. a 9. ročníku naší školy byli již podruhé pozváni Goethe Institutem v Praze na vzdělávací akci „Den s němčinou“, pořádanou na podporu výuky tohoto jazyka na našich školách-tentokrát ve Zlíně. Na programu, kde byli osobně přítomni např. velvyslanci Německa a Rakouska, zástupci dalších vzdělávacích institucí z těchto zemí, byla také soutěž o Německu, kde žáci“ navštívili“ 16 vybraných německých měst. Tato výuková hra byla výborně organizována a byla velmi motivační. Naši žáci zde byli nejmladší a v konkurenci škol s rozšířenou výukou jazyka ze Zlína si vůbec nevedli špatně. Další program pokračoval prohlídkou správní budovy firmy Baťa, která je dnes sídlem Zlínského kraje a expozice Vladimíra Karfíka – architekta města Zlín. Byl tu k vidění i legendární výtah a pojízdná kancelář vedení firmy, kterým jsme vyjeli až do 16. podlaží. Navštívili jsme také krajskou galerii výtvarného umění s edukačními programy pro naše žáky. Nádherný a užitečný den jsme završili koncertem mnichovské hudební skupiny Moop Mama na zlínském náměstí.

Jsme velmi vděční Goethově Institutu a paní Martě Kirchgessner za tuto velkorysou nabídku, která pomáhá žákům při vzdělání a volbě druhého cizího jazyka na naší škole.

Jaroslav Jarůšek

V úterý 2. 6. se i třídy 2. B a 2. C vypravily na společný výlet na Srnčí. Sluníčko nám hřálo již od rána, ale při procházce lesem nám to vůbec nevadilo. Během cesty jsme si zahráli několik her a než jsme se nadáli, byli jsme v Pekle, kde jsme posvačili a rozděleni do družstev si zahráli bojovou hru Pašeráci. Po vyluštění zpráv, které jsme našli, se pokračovalo v cestě. Zbýval ještě pěkný kus, ale s úsměvem na rtech a dalším očekáváním jsme ho hravě zvládli. Na Srnčí jsme přišli pěkně zpocení, útěchou nám byly nanuky, studené limonády a drobné pamlsky, které nám tu ochotně prodali. Vypůjčili jsme si bodáky na opékání, nějaké talířky a rozděleni do družstev jsme si rozdělali oheň, okusili jsme první venkovní koupání v tomto roce nebo jsme využili průlezek a kolotočů k naší zábavě. Na rozloučenou jsme si doplnili lahvičky pitnou vodou, utratili zbytek peněz a pak už se vydali zpět. Cesta se zdála kratší, ale přeci jen jsme došli unavení a mnozí pěkně opálení.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dospělým, kteří šli s námi a pomohli paním učitelkám a především panu Kejhovi a panu Pokornému, kteří se nám věnovali na Srnčí a „zapůjčili“ nám nádherný areál k našim radovánkám.

Žáci 2. B a 2. C ze ZŠ Palackého

Naše třída je bezva. Byli jsme na dvou výletech. Na první výlet jsme jeli na Macochu. Byli jsme v jeskyni a na dně propasti. Líbila se nám projížďka na lodičkách, kde jsme se museli vyhýbat krápníkům, které visely nízko nad vodou. Doprovázel nás vtipný pan průvodce, který nám prozradil, proč se propast jmenuje Macocha. Také jsme hledali různé tvary krápníků podle toho, co připomínaly (Romeo a Jůlie, ruka Bárta Simsona).

A 2. 6. jsme byli v Olomouci ve vlastivědném muzeu. Zde jsme si hráli na restaurátory a byla to fuška. Měli jsme očistit železo smirkovým papírem a pilníkem. Potom jsme dali oběd a šli do laserové arény. Po patnáctiminutové hře jsme byli hodně unaveni. Oba dva výlety se nám moc líbily.

Zuzana Dvořáková a Štěpán Kaderka, žáci IV. A ZŠ Palackého

Naše třída 3. A spolu s přírodovědným kroužkem navštívila koncem května záchrannou stanici pro opuštěná zvířata v Zeleném Vendolí. Zvířátkům jsme přivezli 3 plné krabice pamlsků, na které jsme uspořádali sbírku mezi dětmi z 1. stupně. Kromě toho jsme ve stanici předali výtěžek z jarmarku. Tím přispějeme na potravu čápovi černému, kterému jsou děti z 1. stupně adoptivními rodiči. Prohlédli jsme si také další zvířátka a vyslechli si jejich osudy. Návštěvu jsme zakončili opékáním párků a potom jsme odjeli do Toulovcových Maštalí. Důkladně jsme prohledali skalní městečko, ale poklad loupeživého rytíře Vavřince Toulovce jsme nenašli. I přesto jsme si výlet užili.

Žáci 3. A ze ZŠ Palackého