logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Informace o ředitelském volnu.

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji dne 13. 4. 2015 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno pro žáky 2. stupně z důvodu rekonstrukce okenních výplní na schodišti  v budově U12 ( hlavní budova). Školní jídelna a družina bude v provozu.

Mgr. Petr Vágner