logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Úřední hodiny po dobu karantény jsou pondělí a středa od 9 do 12 hodin.

 

Nařízení ředitele školy.

         Z důvodu uzavření školy v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru je také v měsících duben, květen a červen uzavřena školní družina. Za tyto tři měsíce se nebude vybírat školné za ŠD. Případné přeplatky budou vráceny rodičům v měsíci červenci 2020.

      Moravská  Třebová  26. 5. 2020

                                                                                                 Mgr.  Petr Vágner

                                                                                                       ředitel  školy

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

zasíláme vám pokyny k výuce, která bude probíhat od pondělí 25. 5. 2020. Žáci jsou rozděleni do skupin, které jsou trvalé a neměnné. Skupiny byly určeny tak, že přednostně s třídním učitelem jsou žáci vyžadující zvýšenou péči při vzdělávání a dále byli zařazeni žáci dle data došlých dotazníků. O zařazení vás bude v krátké době informovat třídní učitel. Každá skupina má určenou svoji učebnu, v níž bude po celou dobu výuky. Přesné časy příchodů do školy naleznete v příloze 1  Příchody.

 

S SEBOU:

Čestné prohlášení ( v příloze 2)  – aktuálně k datu 25. 5. 2020 vyplněné a podepsané - bez něj nebudou žáci vpuštěni do budovy školy a budou trvale vyloučeni z přípravy,

- 2 roušky,

- sáček (na použitou roušku),

- přezůvky,

- svačinu a pití,

-psací a rýsovací potřeby a sešit / blok na poznámky

- učebnice a PS pro ČJ a M

PŘED ŠKOLOU

Žáci se sejdou před vchodem do školy a dle pokynů pedagogických pracovníků se budou shromažďovat do skupin s příslušným odstupem dle harmonogramu, který je uvedený v příloze Příchody. Před vchodem je zakázáno se shlukovat, žáci budou dodržovat  rozestup 2 metry. Prosím, stoupněte si tak, aby ostatní lidé mohli volně vcházet a vycházet do / z budovy školy.

Ve stanoveném čase si žáky vyzvedne vyučující, který je odvede do učebny.

VE ŠKOLE

V prostorách školy budou žáci dodržovat rozestup 2 metry.

Po příchodu do školy se žáci přezují a vydezinfikují ruce .

Při vstupu do třídy si každý žák povinně vydezinfikuje ruce. V lavicích bude sedět každý žák sám. 

V budově školy i ve třídě jsou žáci povinni nosit roušku.

Po skončení vyučovacího bloku učitel odvede žáky zpět před budovu školy, odkud okamžitě budou odcházet. Dětí, které jsou přihlášené i na odpolední aktivity, zůstávají ve stejné učebně. V pondělí 25. 5. 2020 odpoledne budou rodiče přicházet k bočnímu vchodu, kde bude službu konající pedagogický pracovník přivádět děti a předávat rodičům. Bude –li dítě odcházet samo, musí mít od rodičů tento požadavek napsán s příslušnou hodinou odchodu. V další dny po telefonickém vyvolání rodičem budou děti odvedeny před hlavní vchod budovy. Telefonní číslo bude dětem v pondělí sděleno.

Pro žáky jsou vyhrazeny všechny toalety tak, jak přísluší třídám. V těchto prostorách je též zakázáno shlukovat se a je třeba dodržovat povinný rozestup. 

 

Během celé doby dopoledního i odpoledního vzdělávání je nutné důsledně dbát na hygienické návyky. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

V případě nevolnosti musí žák ihned tuto skutečnost nahlásit vyučujícímu.

 

Docházka na přípravu je trvalá a povinná, tudíž v případě absence musí být žák předem omluven rodičem / zákonným zástupcem třídnímu učiteli.

Studené obědové svačinky budou dětem přineseny do tříd a rozdány.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

S pozdravem Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupce ředitele

příloha 1  Příchody     příloha 2 Čestné prohlášení

 

Vyhláška MŠMT.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

 

Zápis do 1. třídy 2020.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy během května.

Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno zákonným zástupcům do 18/5 2020, ostatní děti jsou přijaty.

Po ukončení mimořádných událostí uspořádáme setkání s rodiči zapsaných dětí zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli, termín bude upřesněn. 


Online výuka a informace v době nouzového stavu.

 

 Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 


Informace pro strávníky jídelny. Jídelna od pondělí 16. 3. 2020 NEVAŘÍ!!!

Potvrzení pro zaměstnavatele při ošetřování dětí do 13 let vystavujeme v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 hodin (vstup jen s rouškou). Potvrzení lze vystavit i zpětně, po ukončení mimořádných opatření.

 

Na základě opatření vlády České republiky, s platností od 11. 3. 2020, je uzavřena ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová včetně školní družiny a školní jídelny na dobu neurčitou.

Prosím rodiče a žáky o sledování dalších informací na webu školy a EduPage stránkách. Žáci zde budou sledovat zadávání průběžných domácích úkolů.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 


Přehlídka školních recitátorů.

Přehlídka dětských recitátorů - oblastní kolo

V úterý 24. 2. 2015 se deset našich nejlepších recitátorů ze školního kola soutěže žáků 1. až 5. tříd zúčastnilo oblastní „Přehlídky dětských recitátorů“, kterou  pořádal DDM v Moravské Třebové a  konala se v koncertním sále ZUŠ.  Dva chlapci a jedna dívka z řad prvňáčků v nulté kategorii si své první vystoupení v tak velkém sále sice užívali, ale věřte, že byli docela rádi, když to měli za sebou a mohli už v klidu poslouchat spoustu dalších veselých a vtipných básniček, příběhů i pohádek od žáků z dalších kategorií.

V první kategorii o umístění soupeřili dohromady žáci 2. a 3. tříd, ve druhé kategorii pak žáci 4. a 5. tříd. Porota měla určitě těžkou roli, protože spravedlivě rozhodnout při tak velkém počtu zdařilých výkonů, není opravdu lehké.

Umístění a postup do okresního kola z 1. stupně vybojovali:

I. kategorie:  

1. místo s postupem  -  Eliška Konečná z 3. A

3. místo s postupem -  Miroslav Klíč z 3. C

Čestné uznání  - Vítek Weinlich z 2. A

II. kategorie:

Čestné uznání  -  Annemarie Tereza Zemanová z 4. C

Ve středu se tato soutěž konala pro žáky druhého stupně.

I zde naši žáci získali dvě ocenění.

III. kategorie:

Čestné uznání - Vít Ondrůšek  z 6. A

IV. kategorie:

3. místo s postupem –Vojtěch Roubínek

Děkujeme všem účastníkům soutěže za zodpovědnou reprezentaci naší školy, blahopřejeme oceněným a postupujícím žákům a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.

 Alena Přidalová

Přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo

V úterý 10. 3. a ve středu 11. 3. se tři žáci naší ZŠ Palackého zúčastnili okresního kola„Přehlídky dětských recitátorů“, které se konalo ve svitavském divadle „Trám“.

Přestože ti nejmladší sbírali na takové úrovni zkušenosti poprvé, podařilo se jim i při velmi silné konkurenci získat ocenění.

Miroslav Klíčobdržel za svůj přednes velmi vtipné básničky čestné uznání a Eliška Konečná, která zaujala svým vystoupením všechny dětské posluchače i porotu, si odvezla ocenění nejvyšší – 1. místo s postupem do krajského kola v Pardubicích.

Oběma děkujeme za reprezentaci školy a Elišce přejeme, aby se jí tak dařilo i v dalším kole této soutěže.                                                     

Alena Přidalová