logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Úřední hodiny po dobu karantény jsou pondělí a středa od 9 do 12 hodin.

 

Nařízení ředitele školy.

         Z důvodu uzavření školy v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru je také v měsících duben, květen a červen uzavřena školní družina. Za tyto tři měsíce se nebude vybírat školné za ŠD. Případné přeplatky budou vráceny rodičům v měsíci červenci 2020.

      Moravská  Třebová  26. 5. 2020

                                                                                                 Mgr.  Petr Vágner

                                                                                                       ředitel  školy

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

zasíláme vám pokyny k výuce, která bude probíhat od pondělí 25. 5. 2020. Žáci jsou rozděleni do skupin, které jsou trvalé a neměnné. Skupiny byly určeny tak, že přednostně s třídním učitelem jsou žáci vyžadující zvýšenou péči při vzdělávání a dále byli zařazeni žáci dle data došlých dotazníků. O zařazení vás bude v krátké době informovat třídní učitel. Každá skupina má určenou svoji učebnu, v níž bude po celou dobu výuky. Přesné časy příchodů do školy naleznete v příloze 1  Příchody.

 

S SEBOU:

Čestné prohlášení ( v příloze 2)  – aktuálně k datu 25. 5. 2020 vyplněné a podepsané - bez něj nebudou žáci vpuštěni do budovy školy a budou trvale vyloučeni z přípravy,

- 2 roušky,

- sáček (na použitou roušku),

- přezůvky,

- svačinu a pití,

-psací a rýsovací potřeby a sešit / blok na poznámky

- učebnice a PS pro ČJ a M

PŘED ŠKOLOU

Žáci se sejdou před vchodem do školy a dle pokynů pedagogických pracovníků se budou shromažďovat do skupin s příslušným odstupem dle harmonogramu, který je uvedený v příloze Příchody. Před vchodem je zakázáno se shlukovat, žáci budou dodržovat  rozestup 2 metry. Prosím, stoupněte si tak, aby ostatní lidé mohli volně vcházet a vycházet do / z budovy školy.

Ve stanoveném čase si žáky vyzvedne vyučující, který je odvede do učebny.

VE ŠKOLE

V prostorách školy budou žáci dodržovat rozestup 2 metry.

Po příchodu do školy se žáci přezují a vydezinfikují ruce .

Při vstupu do třídy si každý žák povinně vydezinfikuje ruce. V lavicích bude sedět každý žák sám. 

V budově školy i ve třídě jsou žáci povinni nosit roušku.

Po skončení vyučovacího bloku učitel odvede žáky zpět před budovu školy, odkud okamžitě budou odcházet. Dětí, které jsou přihlášené i na odpolední aktivity, zůstávají ve stejné učebně. V pondělí 25. 5. 2020 odpoledne budou rodiče přicházet k bočnímu vchodu, kde bude službu konající pedagogický pracovník přivádět děti a předávat rodičům. Bude –li dítě odcházet samo, musí mít od rodičů tento požadavek napsán s příslušnou hodinou odchodu. V další dny po telefonickém vyvolání rodičem budou děti odvedeny před hlavní vchod budovy. Telefonní číslo bude dětem v pondělí sděleno.

Pro žáky jsou vyhrazeny všechny toalety tak, jak přísluší třídám. V těchto prostorách je též zakázáno shlukovat se a je třeba dodržovat povinný rozestup. 

 

Během celé doby dopoledního i odpoledního vzdělávání je nutné důsledně dbát na hygienické návyky. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

V případě nevolnosti musí žák ihned tuto skutečnost nahlásit vyučujícímu.

 

Docházka na přípravu je trvalá a povinná, tudíž v případě absence musí být žák předem omluven rodičem / zákonným zástupcem třídnímu učiteli.

Studené obědové svačinky budou dětem přineseny do tříd a rozdány.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

S pozdravem Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupce ředitele

příloha 1  Příchody     příloha 2 Čestné prohlášení

 

Vyhláška MŠMT.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

 

Zápis do 1. třídy 2020.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy během května.

Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno zákonným zástupcům do 18/5 2020, ostatní děti jsou přijaty.

Po ukončení mimořádných událostí uspořádáme setkání s rodiči zapsaných dětí zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli, termín bude upřesněn. 


Online výuka a informace v době nouzového stavu.

 

 Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 


Informace pro strávníky jídelny. Jídelna od pondělí 16. 3. 2020 NEVAŘÍ!!!

Potvrzení pro zaměstnavatele při ošetřování dětí do 13 let vystavujeme v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 hodin (vstup jen s rouškou). Potvrzení lze vystavit i zpětně, po ukončení mimořádných opatření.

 

Na základě opatření vlády České republiky, s platností od 11. 3. 2020, je uzavřena ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová včetně školní družiny a školní jídelny na dobu neurčitou.

Prosím rodiče a žáky o sledování dalších informací na webu školy a EduPage stránkách. Žáci zde budou sledovat zadávání průběžných domácích úkolů.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 


Školní kolo soutěže dětských recitátorů.

V posledních čtrnácti dnech vrcholila ve třídách příprava na školní kolo soutěže dětských recitátorů.

Na prvním stupni se nejlepší recitátoři z jednotlivých tříd předvedli ve čtvrtek 12. února.

Celkem sedmdesát dětí se snažilo dosáhnout na co nejlepší umístění a na postup do oblastního kola této soutěže, které se bude konat hned po jarních prázdninách.

I když se všichni žáci snažili podat co nejlepší výkon, sehrála nakonec u některých svou roli tréma před početným obecenstvem z řad spolužáků, rodičů i prarodičů.

Mnohé děti měly úkol lehčí díky šťastné volbě básničky nebo textu, který posluchače opravdu bavil.  Jsme rádi, že do výběru se s chutí zapojili i mnozí rodiče.

Všem dětem děkujeme za účast v této soutěži a těm, kteří se umístili, ještě jednou gratulujeme. Postupujícím žákům přejeme hodně úspěchů v oblastním kole.

 

                                                                                                                          Alena Přidalová

Výsledky:

1. třídy:                   1. místo s postupem      Jan Haas z 1. A

                               2. místo s postupem      Lukáš Marek z 1. A

                               3. místo s postupem      Klára Němčíková z 1. A

                               Čestné uznání                   Andrea Orálková  z 1. C a Matěj Kašický z 1. A

 

2. třídy:                   1. místo s postupem    Vítek Weinlich z 2. A

                               2. místo                         Alžběta Pokorná z 2. C

                               3. místo                         Klára Kyanková z 2. B a Filip Hejátko z 2. B

                               Čestné uznání                 Barbora Vilímková z 2. B

 

3. třídy:                   1. místo s postupem    Miroslav Klíč z 3. C a Václav Pavelka z 3. A

                               2. místo s postupem    Eliška Konečná z 3. A

                               3. místo                         Petra Vymazalová ze3. C

                               Čestné uznání                Josef Dudáš z 3. C a Adéla Kalová z 3. C

 

4. třídy:                   1. místo s postupem                   Anne (Eny) Zemanová ze 4. C

                               2. místo                                        Věra Přikrylová ze 4. B

                               3. místo (nebylo uděleno)

 

5. třídy:                   1. místo s postupem                   Veronika Růžičková z 5. C

                               2. místo s postupem                   Martina Koudelková z 5. B

                               3. místo                                        Adriana Vágnerová z 5. B

                               Čestné uznání                               Alexandr Marossy z 5. A a Vít Pavelka z 5. A