logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,


reagujeme na výzvu ministra zdravotnictví a doporučení vedení města.

Tímto vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno z důvodu zpomalení šíření koronavirové nákazy.

Družina bude v provozu od 6 do 16 hodin.

Jídelna nevaří.

Mgr. Petr Vágner, ředitel školy

 

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, informujeme o následujícím:

Z důvodu enormního nárůstu počtu infikovaných osob nemocí covid-19 důrazně doporučujeme nošení roušek všem žákům i zaměstnancům v prostorách školy.
Žáci by měli chodit do školy pouze tehdy, pokud se cítí zdrávi.
Po příchodu do školy si v šatně vydesinfikují ruce, poté si je po příchodu do třídy (popřípadě na WC) umyjí důkladně mýdlem. V průběhu dne si žáci umývají ruce a používají desinfekce – na chodbách, před vstupem do prostoru bazénu, tělocvičen, před obědem v jídelně.
Větrání učeben zajišťují vyučující.
V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění ve škole (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti)
» obdrží žák roušku (pokud nemá vlastní) a je umístěn do izolační místnosti (cvičné kuchyně) pod dohledem pedagoga,
» rodič bude informován, aby si žáka co nejrychleji vyzvedl ze školy.
Následně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, je nutné donést potvrzení od lékaře, že se v tomto případě jedná o chronické nebo alergické onemocnění.

Dále vás informujeme, že od pondělí 7. 9. 2020 začíná výuka plavání v bazénu.

Mgr. Petr Vágner, ředitel školy

80 000 Kč na prevenci rizikového chování z MŠMT poputuje na ZŠ Palackého.

Naše škola využila nabídky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které vyhlásilo dotační program na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2015. V září 2014 jsme odeslali námi zpracovaný projekt, který byl 19. 12. 2014 poradou vedení a panem ministrem schválen. Preventivní činnost bude podpořena 80 000 Kč, což je maximální možná částka, kterou jsme mohli jako základní škola získat.

Projekt se nazývá Já mezi námi / jako všechny dosud uskutečněné adaptační pobyty žáků 6. tříd/ a je zaměřen především na zkvalitňování vztahů mezi žáky na naší škole.

Finanční prostředky budou postupně využity na zlepšování funkčnosti třídních kolektivů. Tady budeme využívat služeb PPP Ústí nad Orlicí, se kterou už několik let spolupracujeme. Odbornice k nám budou jezdit uskutečňovat preventivní, dle potřeby i selektivní programy do jednotlivých tříd. Chceme oslovit i pražský Projekt Odyssea, který zajišťuje rovněž kvalitní programy pro třídní skupiny.

Zaměříme se i na zkvalitnění teoretických i praktických dovedností pedagogů v oblasti osobnostní výchovy a prevence rizikového chování.

Chceme pokračovat i v osvětě rodičů prostřednictvím besed o psychologii dětského věku a nástrahách, které na dnešní mládež číhají. Za tímto účelem pozveme odborníky na tyto otázky.

Samozřejmě budeme pokračovat v činnostech, které pomáhají zlepšování vztahů a zkvalitňování postojů, které už na naší škole probíhají / zlepšit činnost ve školní klubovně, pořádat klubová odpoledne, nadále pracovat se školním žákovským parlamentem, pravidelně zařazovat třídnické hodiny a zaměřovat je na potřeby konkrétní třídy/.

Mgr. Květa Štefková, metodička prevence