logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


80 000 Kč na prevenci rizikového chování z MŠMT poputuje na ZŠ Palackého.

Naše škola využila nabídky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které vyhlásilo dotační program na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2015. V září 2014 jsme odeslali námi zpracovaný projekt, který byl 19. 12. 2014 poradou vedení a panem ministrem schválen. Preventivní činnost bude podpořena 80 000 Kč, což je maximální možná částka, kterou jsme mohli jako základní škola získat.

Projekt se nazývá Já mezi námi / jako všechny dosud uskutečněné adaptační pobyty žáků 6. tříd/ a je zaměřen především na zkvalitňování vztahů mezi žáky na naší škole.

Finanční prostředky budou postupně využity na zlepšování funkčnosti třídních kolektivů. Tady budeme využívat služeb PPP Ústí nad Orlicí, se kterou už několik let spolupracujeme. Odbornice k nám budou jezdit uskutečňovat preventivní, dle potřeby i selektivní programy do jednotlivých tříd. Chceme oslovit i pražský Projekt Odyssea, který zajišťuje rovněž kvalitní programy pro třídní skupiny.

Zaměříme se i na zkvalitnění teoretických i praktických dovedností pedagogů v oblasti osobnostní výchovy a prevence rizikového chování.

Chceme pokračovat i v osvětě rodičů prostřednictvím besed o psychologii dětského věku a nástrahách, které na dnešní mládež číhají. Za tímto účelem pozveme odborníky na tyto otázky.

Samozřejmě budeme pokračovat v činnostech, které pomáhají zlepšování vztahů a zkvalitňování postojů, které už na naší škole probíhají / zlepšit činnost ve školní klubovně, pořádat klubová odpoledne, nadále pracovat se školním žákovským parlamentem, pravidelně zařazovat třídnické hodiny a zaměřovat je na potřeby konkrétní třídy/.

Mgr. Květa Štefková, metodička prevence