logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Vážení rodiče,
Od 30. 11. 2020 bude obnovena pravidelná prezenční výuka dle platného rozvrhu na celém I. stupni, dále prezenční výuka devátých ročníků a pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Tedy v týdnu od 30. 11. nastoupí třídy 6. ABC a 7. AB, v týdnu od 7. 12. třídy 7. C a 8. ABC
Z tohoto důvodu Vás chceme informovat o způsobu organizace:
1. Škola bude otevřena již od 7.35, abychom zajistili plynulý příchod žáků
2. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
3. Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve všech prostorách školy roušky.
4. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
5. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla – pravidelné mytí a dezinfekce rukou.
7. Škola zabezpečí krátké a intenzivní větrání tříd a společných prostor.
8. Škola organizuje provoz v šatnách a ve školní jídelně tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. Výdej do jídlonosičů je od 14.00 do 14.15. Zkontrolujte si přihlášky/odhlášky stravy.
9. V hodinách tělesné výchovy a plavání bude náhradní program (vycházky, …). Hodiny hudební výchovy budou bez zpěvu.
10. Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, třídní učitel umístí žáka do samostatné místnosti a poté bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Další upřesňující informace budeme průběžně zveřejňovat.

S pozdravem

Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupce ředitele
Mgr. Bc. František Zeman, zástupce ředitele

Flétnový soubor ze ZŠ Palackého prožil krásný adventní a vánoční čas.

Flétnový soubor tvořený žáky 4. B ze ZŠ Palackého měl letos tu čest být jako aktivní host na předvánočním koncertu spojeného Třebovského a Jevíčského swingového orchestru Františka Zeleného. Konal se 19. prosince 2014 ve velkém sále ZUŠ na zámku. Možnost spoluvystupovat flétnisté přijali s nadšením, na koncert se pilně připravili a byli příjemným zpestřením celé akce.

     Žáci zmíněné třídy se tradičně zapojují také do Tříkrálové sbírky, kterou absolvovali úspěšně přesně 6. ledna. Touto cestou děkují nejen za příspěvek pro potřebné, kterým výtěžek této dnes již dobře známé charitativní akce slouží, ale velmi děkují i za milé přijetí ze strany starosty města, zaměstnanců městského úřadu, ale i jiných veřejných institucí - nemocnice, lékárny, pošty a mnoha obchodů, které jsme navštívili. Odpoledne jsme tradičně vystoupili s velkým potěšením v domově pro seniory.

     Naše plány směřují v budoucnu k naplnění velkého snu - zahraniční cesty do partnerského Vlaardingenu, kam nás pozvali společně se swingovým orchestrem naši holandští přátelé. S novým rokem začínáme již tedy s přípravou.

 

Mgr. J. Jarůšek