logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Flétnový soubor ze ZŠ Palackého prožil krásný adventní a vánoční čas.

Flétnový soubor tvořený žáky 4. B ze ZŠ Palackého měl letos tu čest být jako aktivní host na předvánočním koncertu spojeného Třebovského a Jevíčského swingového orchestru Františka Zeleného. Konal se 19. prosince 2014 ve velkém sále ZUŠ na zámku. Možnost spoluvystupovat flétnisté přijali s nadšením, na koncert se pilně připravili a byli příjemným zpestřením celé akce.

     Žáci zmíněné třídy se tradičně zapojují také do Tříkrálové sbírky, kterou absolvovali úspěšně přesně 6. ledna. Touto cestou děkují nejen za příspěvek pro potřebné, kterým výtěžek této dnes již dobře známé charitativní akce slouží, ale velmi děkují i za milé přijetí ze strany starosty města, zaměstnanců městského úřadu, ale i jiných veřejných institucí - nemocnice, lékárny, pošty a mnoha obchodů, které jsme navštívili. Odpoledne jsme tradičně vystoupili s velkým potěšením v domově pro seniory.

     Naše plány směřují v budoucnu k naplnění velkého snu - zahraniční cesty do partnerského Vlaardingenu, kam nás pozvali společně se swingovým orchestrem naši holandští přátelé. S novým rokem začínáme již tedy s přípravou.

 

Mgr. J. Jarůšek