logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Asociace aktivních škol

Aktivní škola = naše škola je od školního roku 2012/2013 v Asociaci aktivních škol ČR

  • Má odvahu zkoušet nové přístupy, metody a formy vzdělávání. Je schopna tento proces kriticky zhodnotit a optimalizovat.
  • Její pracovníci a vedení vyvíjejí mediální aktivitu na lokální nebo celostátní úrovni
  • Pravidelně spolupracuje s jinými školami a dalšími institucemi na různých projektech včetně mezinárodních.
  • Systematicky se úspěšně účastní nejrůznějších soutěží, případně se podílí na jejich organizaci.
  • Zaujímá významné, nepřehlédnutelné postavení v rámci lokální komunity.
  • Je schopna a ochotna být příkladem jiným školám ve vybraných oblastech výchovně vzdělávacího procesu.
  • V závislosti na místních podmínkách vykazuje dlouhodobě významně nadprůměrný nebo výrazně rostoucí zájem rodičů a žáků o studium. Je okolím vnímána jako úspěšná.
  • Většina absolventů školy je s přihlédnutím k jejich studijním předpokladům úspěšná na školách vyššího stupně.