logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 Vážení zákonní zástupci,
dle nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 se všichni žáci základních škol budou od středy 14. 10. do pátku 23. 10. vzdělávat distančně. Změnou školského zákona je účast na distanční výuce povinná.

Je nutné, aby žáci sledovali EduPage, vyučující zde budou zveřejňovat informace k formě a způsobu distančního vzdělávání a budou zde zadávat úkoly. Případnou absenci žáka hlaste včas třídnímu učiteli.
V případě nefunkčního internetového připojení, telefonicky kontaktujte třídního učitele, s nímž se domluvíte na dalším postupu.
Stravování ve školní jídelně je žákům vzdělávajícím se distančním způsobem umožněno odběrem oběda do jídlonosiče v čase od 12:00 do 13:00. Pokud tuto možnost nebudete využívat, je nutné obědy odhlásit nejpozději do 12:00 předchozího dne.
Školní družina není v provozu.
Od 26. do 30. 10. budou podzimní prázdniny, školní jídelna nebude v provozu.

Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupkyně ředitele

 

Asociace aktivních škol

Aktivní škola = naše škola je od školního roku 2012/2013 v Asociaci aktivních škol ČR

  • Má odvahu zkoušet nové přístupy, metody a formy vzdělávání. Je schopna tento proces kriticky zhodnotit a optimalizovat.
  • Její pracovníci a vedení vyvíjejí mediální aktivitu na lokální nebo celostátní úrovni
  • Pravidelně spolupracuje s jinými školami a dalšími institucemi na různých projektech včetně mezinárodních.
  • Systematicky se úspěšně účastní nejrůznějších soutěží, případně se podílí na jejich organizaci.
  • Zaujímá významné, nepřehlédnutelné postavení v rámci lokální komunity.
  • Je schopna a ochotna být příkladem jiným školám ve vybraných oblastech výchovně vzdělávacího procesu.
  • V závislosti na místních podmínkách vykazuje dlouhodobě významně nadprůměrný nebo výrazně rostoucí zájem rodičů a žáků o studium. Je okolím vnímána jako úspěšná.
  • Většina absolventů školy je s přihlédnutím k jejich studijním předpokladům úspěšná na školách vyššího stupně.