logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Pozvánka na besedu.

 

Vážení rodiče,

     dovolte, abychom Vás pozvali na setkání, které bude věnováno problematice chování dětí v průběhu dospívání.

     Tato akce proběhne formou besedy s fundovanou sociální pedagožkou Bc. Lenkou Fuksovou, DiS.

     Beseda se uskuteční 22. 10. 2014  v 16 hodin v budově ZŠ Palackého 1351. Místnost upřesníme podle Vašeho zájmu.

     Využijte možnosti získat informace o zvláštnostech dětí v období puberty, o nástrahách, které číhají na vaše děti a o tom, jak reagovat na různé překvapivé situace, které s dětmi mnohdy zažíváte.

Osnova besedy:

  • Vývojová specifika dospívání

  • Důvody výskytu rizikového chování v období dospívání

  • Jaké rizikové chování se nejčastěji vyskytuje – návykové látky, sexualita, počítače, šikana a kyberšikana, vandalismus, subkultury – informace, statistika

  • Zásady práce s dítětem s ADHD (syndromem hyperaktivity) – pro rodiče i pedagogy

  • Možnosti rozpoznání rizikového chování a zásahu – pojem závislost, test závislostního chování, rodičovská kontrola na PC atd.

  • Zajímavosti

  • Informace o návazných službách dosažitelných v kraji nebo celorepublikově

  • Dotazy

Srdečně zve vedení školy