logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Partnerský pobyt v Banské Štiavnici.

 

Ve dnech 24. – 27. 9. 2014 se 12 žáků 9. ročníku a 4 pedagogové zúčastnili partnerského pobytu v ZŠ Jozefa Horáka v Banské Štiavnici.

Po příjezdu a srdečném přivítání jsme se ubytovali na internátě Soukromé hotelové akademie a poté jsme si prohlédli starobylé město s krásným historickým náměstím. Průvodci nám byli žáci a učitelé školy.

 Druhý den jsme dopoledne navštívili hodiny angličtiny, němčiny, zeměpisu, čtení a psaní, prohlédli si školu a besedovali s žáky a učiteli.

Potom proběhlo florbalové a basketbalové utkání našich a slovenských žáků. Abychom lépe zrelaxovali, odešli jsme do městské plovárny a tak trochu si zazávodili. Po obědě ve školní jídelně – mimochodem velmi dobrém – jsme odešli na prohlídku Nového Zámku, kde jsme se dověděli hodně o slovenské historii. Večer pro nás žáci a učitelé připravili znalostní a jazykovou soutěž a vůbec jsme nebyli špatní.

Třetí den ráno jsme navštívili workshop  – tvořivé dílny, kde si žáci společně upekli tažený štrůdl – velmi dobrý – a vyrobili vlastní batikovaný potisk na plátěnou tašku, kterou si přivezli na památku domů. Odpoledne jsme vycestovali do nedalekého Sv. Antona na prohlídku zámku. A po večeři už pro žáky byla připravena diskotéka, na kterou se celý den těšili. Učitelé si mezitím vyměňovali zkušenosti z výuky na svých školách.

Poslední den ráno po snídani na nás čekali slovenští žáci s učitelkami, aby nás provedli Geologickým muzeem se spoustou minerálů, kamenů, dokonce i od nás z Mor. Třebové.

A nastal čas rozloučení, který se jako vždy neobešel bez slziček. Sliby dalšího setkání nebraly konce. „Snad se sem ještě podíváme… „ znělo na rozloučenou. Za dva roky přivítáme štiavnické hosty u nás!

Žáci 9. A, 9. B a učitelé ZŠ Palackého