logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Umělecké dílny.

 

V pátek 5. 9. žáci 2. a 3. tříd navštívili Základní uměleckou školu, kam byli pozváni vyučujícími ZUŠ. Ti si pro naše děti připravili krátké ukázky z jednotlivých oborů. Ve výtvarném oboru si všichni různě obkreslovali ruce a z nich potom tvořili zvířátka (hada, pejska, žirafu,…). Bylo úžasné sledovat nadšení dětí při práci. V hudebním oboru poznali několik hudebních nástrojů a dozvěděli se i něco nového z hudební teorie. Někteří si s chutí zahráli na hudební nástroje a zazpívali do mikrofonu. V tanečním oboru zkusili pohybem vyjádřit melodii písniček a naučili se několik tanečních kroků. Snad nejvíce malé školáky zaujal dramatický obor, kde děti vítal král a jeho šašek. Děti rozveselovaly krále podobně jako šašek, hádaly pantomimu a když byl šašek unavený a usnul, hádaly záludné hádanky pana krále, se kterými si hravě poradily. Tímto bychom chtěli všem vyučujícím poděkovat za jejich přípravu pro nás velmi příjemně stráveného času, který byl protkán nevšedními zážitky.

Učitelé 1. stupně ZŠ Palackého