logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Šesťáci ze ZŠ Palackého opět na Srnčí.

 

I letos žáci 6. ročníku naší školy začátkem září odešli na adaptační pobyt, aby poznali nový třídní kolektiv, nové třídní učitelky a aby si zvykli pracovat v nových třídních skupinách.

     Možná se někdo z Vás čtenářů diví slovu „odešli“ v předcházející větě. Ale není to omyl. Děti opravdu na pobyt šly pěšky. Letos při rozhodování o místu zvítězilo jednoznačně opět Srnčí. Vždyť kde by na nás byl personál tak příjemný jako tam, kde by se starali tak skvěle o naše žaludky?

     Letošní pobyt proběhl od 2. do 5. září a byl motivován nádhernou knížkou Malý princ. Děti se během pobytu seznamovaly s krátkými citáty z knížky, snažily se vysvětlit jejich význam a hlavně plnily „poselství“ knížky. Učily se vzájemně si vycházet vstříc, komunikovat, pomáhat si ve složitějších situacích, odpovídat za své jednání.

     Všichni jsme byli ubytováni v chatkách rekreačního střediska. I když první den /jako tradičně/ bylo nevlídné počasí, děvčatům a chlapcům to nevadilo, neboť plnili svůj program v budově. Tentokrát dostali krásná tyrkysová trička a symbol pobytu /postavičky v kruhu/ si na ně nakreslili sami.  Chatky byly příjemně vytápěny, a tak nikomu nebyla zima. Od druhého dne už bylo příjemné počasí, a proto většina aktivit probíhala venku.   

       Spolu s Princem všichni bez rozdílu zdolávali jeden úkol za druhým, učili se pracovat v týmu. Někdy se jim dařilo lépe, jindy hůře. Nakonec se společně probojovali až k nejtěžšímu úkolu – cestě temným lesem, na jejímž konci všichni podepsali vzkaz Malému princi, že o něm vědí a že jim s ním bylo dobře.

       Poslední den sestavily z vlastních těl symbolické letadlo. Povedlo se.

     Některé děti se vyrovnávaly s tím, že jsou poprvé mimo rodinu, jen se svými kamarády, učitelkami a instruktory. Všichni, děti i my dospělí, jsme to zvládli skvěle a moc jsme si společné chvíle užili.

     Třídní učitelky i metodička prevence i měly obrovskou příležitost poznat své „nové“ děti, které přestoupily v letošním školním roce na 2. stupeň.    

     Děkujeme sponzorům za podporu této akce. Děkujeme také Lence Paděrové a Tomáš Řehůřkovi za skvělou instruktorskou práci.

                                                                     

                                                                                   / Mgr. Květa Štefková /