logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Žáci ZŠ Palackého opět navštívili Londýn.

 I v letošním roce se někteří naši žáci podívali do Londýna. Spojili se tentokrát se žákyněmi ze ZŠ Kostelní náměstí a se žáky jedné mikulovské školy a 2. 6. 2014 všichni společně vyrazili na pětidenní putování. Bylo jich celkem 37 / žáci + ped. doprovod/.
Vyjeli dopoledne autobusem směr Německo, Belgie, Francie. Ve francouzském přístavu Calais se nalodili na trajekt a zanedlouho už viděli britský přístav Douver.
Od této chvíle si užívali bohatý program, který pro ně připravila průvodkyně z cestovní kanceláře CK Royal.
Co všechno navštívili?
První den se věnovali prohlídce Londýna. Viděli
Westminster Abbey, budovy parlamentu, Buckinghamský palác, TrafalgarSquare a Piccadilly Circus. Navštívili nejslavnější hračkářství The Hemleys. Užili si i setkání s voskovými figurami známých osobností v muzeu Madame Tussaud´s. V podvečer se projeli na London Eye
a měli tak nádherný výhled na celý Londýn.
Druhý den se opět věnovali Londýnu. Prošli se čtvrtí
Greenwich. Tam překročili nultý poledník. Pluli lodí po Temži pod Tower Bridge, navštívili klenotnici Tower of London
.
Prošli se čtvrtí
City /st. Paul´s Cathedral, Mansion House, Bank of England, Millenium Bridge, Globe Theatre
/.
Třetí den podnikli výlet do královského města
Windsor, prohlédli si okolí Windsor Castle, venkovského sídla královny Alžběty II.,zhlédli střídání stráží a prošli se k nejstarší chlapecké soukromé škole Eton College. Odpoledne bylo osobní volno v zábavním parku Legoland
.
Ve večerních hodinách se vydali na cestu zpět do České republiky.
Všichni si ze zájezdu odnesli mnoho dojmů, zážitků a samozřejmě vědomostí. Zažili úsměvné příhody v britských rodinách, kde byli ubytováni. Někteří z nich poprvé měli možnost hovořit s rodilými mluvčími.
Na závěr zájezdu paní průvodkyně rozdala testy, ve kterých měli odpovědět na několik dotazů, které se týkaly informací, které během pobytu slyšeli.
Vítězem se stala Lenka Pohanková, která odpověděla správně téměř na všechny otázky.

 

/školní žákovský parlament/