logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, milí žáci,
Školní jídelna je z důvodu karantény (COVID-19) v provozu až od 8.4.2021. Všichni mají odhlášenou stravu. Obědy na 8.4. a 9.4. si musí přihlásit ti žáci, kteří je chtějí odebírat. Žádám rodiče o další sledování Edupage s ohledem na možné otevření školy pro 1. stupeň od 12.4.2021.

 Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení -  do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 1.3.2021:

- provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

- provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání......

Dle výše zmiňovaného opatření a nařízení hejtmana PK je škola určena pro vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou – zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví,.........., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky naší školy. 

Pro děti těchto rodičů bude ŠD v provozu od 7.30 do 15.30 hodin a dle zájmu i školní stravování od 12.00 do 12.30, které je nutné zajistit u vedoucí školní jídelny p. Šedé do 7.30 v pondělí 1.3.2021 na 731449257 nebo sedap@2zsmtrebova.cz.

Výdejní doba do jídlonosičů je od 12.30 do 13.30.  V případě dotazů volejte na tel. číslo  vedoucí ŠJ p. Šedé 731449257.

Pro ostatní děti platí povinnost distančního vzdělávání. 

  Od 1.3. 2021 je nutné, aby žáci nosili v prostorách školy chirurgickou roušku. Dospělé osoby a žáci starší 15 let musí mít
respirátor či jiný ochranný prostředek splňující filtrační účinnost alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 5),

zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. 
Nelze mít roušku vyrobenou doma.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

Články 2014/2015

Po celoroční přípravě se podařilo uskutečnit již druhou reciproční návštěvu na partnerské škole „Klimop“ ve Vlaardingenu. Návštěva proběhla v termínu od 7. – 13. května. Spolu se 4. B ZŠ Palackého byla pozvána k naší velké radosti také část flétnového souboru Lanškrounští pištci, s nimiž dlouhodobě a rádi spolupracujeme. Během návštěvy jsme absolvovali celkem 3 vystoupení, na nichž jsme hráli částečně společně – úpravy moderních skladeb, lidové písně se zpěvem a doprovodem. Lanškrounský soubor v komorním složení šesti děvčat sklidil se svým vlastním repertoárem velký úspěch.

Žáci čtvrté třídy si připravili adaptaci pohádky bratří Grimmů jako stínohru v holandském jazyce. Ten byl nutný také z toho důvodu, že v Holandsku je základní škola pro děti již od 4 let, která je společná s mateřskou školou. Divadlo v jejich mateřském jazyce hrané českými dětskými interprety mělo v tamní škole obrovský úspěch.

Holandští kolegové základní školy Klimop pod vedením paní ředitelky Patricie Otten nám připravili skvělý program. Navštívili jsme muzea, maják, větrný mlýn, absolvovali turistickou vycházku a výuku bruslení na in – line stezkách. Nedělní odpoledne jsme strávili v plavecké hale a večeřeli jsme také v Delta hotelu společně s malým vystoupením. Velice nadšeni jsme byli z plavby rychlou lodí po moři spojenou s pozorováním lachtanů. Ve dvou školních dnech, které jsme prožili společně s vlaardingenskými žáky ve škole, byly na programu moderní tance, prezentace České republiky a Holandska a soutěže ve sportovních disciplínách, a také závěrečné společné odpoledne ve fotbalovém areálu. Závěrem byla večeře se soutěží Bingo a pěknými cenami, které si mnozí žáci odvezli domů.

Při loučení zaznělo oboustranně jasné přání udržet tuto vzácnou spolupráci i v budoucnu. Velmi děkujeme holandským přátelům a p. Johnu Berghanovi za krásný program, pohostinnost a přátelství, které nám denně prokazovali.

Tento zájezd by byl nemyslitelný bez velké finanční podpory města Moravská Třebová a grantu hejtmana Pardubického kraje. Tímto bylo umožněno, aby se zájezdu mohli zúčastnit všichni žáci jmenované třídy. Za podporu bych chtěl poděkovat také mnohým rodičům těchto žáků, např. dopravní spol. Adra .cz, vedení školy a všem zúčastněným žákům za přípravu a velkou snahu, kázeň a nasazení. Pedagogickému doprovodu za neúnavnou práci a péči a šťastný návrat domů. Věříme, že zájezd přinesl očekávaný efekt v myslích všech, kteří se ho zúčastnili a užitečná a pěkná spolupráce obou škol může pokračovat i nadále.

J.Jarůšek , tř.učitel 4. B

Další články...

 1. Na návštěvě Senátu České republiky.
 2. Z prvního stupně II.
 3. Oznámení.
 4. Odznak všestrannosti olympijských vítězů - krajské finále.
 5. Puškinův památník.
 6. Z prvního stupně I.
 7. Setkání rodičů budoucích prvňáčků.
 8. McDonald's Cup - krajské kolo.
 9. Oznámení - VEŠ DĚTSKÁ.
 10. McDonald's Cup - okresní kola.
 11. Informace o ředitelském volnu.
 12. Rekreační středy ve školní družině
 13. Přehlídka školních recitátorů.
 14. Školní jídelna.
 15. Školní kolo soutěže dětských recitátorů.
 16. Pražský pětiboj všestrannosti.
 17. Další z preventivních akcí na ZŠ Palackého.
 18. Ze sportu - postup na republikové finále, kvalifikaci na republiku, krajské výsledky...
 19. Rekreační středy ve školní družině VII.
 20. Rekreační středy ve školní družině VI.
 21. Rekreační středy ve školní družině V.
 22. Rekreační středy ve školní družině IV.
 23. 80 000 Kč na prevenci rizikového chování z MŠMT poputuje na ZŠ Palackého.
 24. Flétnový soubor ze ZŠ Palackého prožil krásný adventní a vánoční čas.
 25. Zápis 2015
 26. Informace ze školní jídelny - terminály
 27. Vánoční jarmark na ZŠ Palackého.
 28. Výsledky voleb do Školské rady.
 29. Informace ze školní jídelny - alergeny
 30. Sportovní liga ZŠ - O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ - florbal.
 31. Soutěž v anglickém jazyce.
 32. Školská rada
 33. Den otevřených dveří.
 34. BOBŘÍK informatiky.
 35. Rekreační středy ve školní družině III.
 36. Rekreační středy ve školní družině II.
 37. Rekreační středy ve školní družině I.
 38. Think Blue. Cup. - postup do krajského finále.
 39. Futsalová liga 7
 40. Asociace aktivních škol
 41. Lampionový průvod 2014.
 42. Angliáda 2014.
 43. Hravý architekt 2014.
 44. Přespolní běh - krajské a okresní kolo.
 45. Pozvánka na besedu.
 46. Jak jsme sázeli stromky.
 47. Partnerský pobyt v Banské Štiavnici.
 48. Umělecké dílny.
 49. Šesťáci ze ZŠ Palackého opět na Srnčí.
 50. Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - REPUBLIKOVÉ FINÁLE.
 51. Informace ze školní jídelny.
 52. Informace k prvnímu dni školního roku 2014/2015.
 53. Žáci ZŠ Palackého opět navštívili Londýn.
 54. Po stopách české historie.