logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Projekty realizované školou a spolufinancované

 

prostředků EU

 

Evropský fond pro regionální rozvoj  Integrovaný regionální operační program.

 Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Palackého, Moravská Třebová
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004225

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci EU OP VVV

 

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

 

Moderní vyučování

2 363 499 Kč
Dotkněte se budoucnosti 200 000 Kč
Rozvoj technických dovedností na ZŠ                                  204 112 Kč
Učení pro život 669 366 Kč

 

 

V rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

 

 

Příležitost pro všechny od 1. 9. 2016 1 166 037 Kč

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001186

 
Čerstvý vítr z hor (partnerství) od 1. 1. 2017                     597 030 Kč

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509

 
Příležitost pro všechny II od 1. 9. 2018 1 840 299 Kč
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008982  

  

 

 

 

Poznejme se ještě více 14 420 EU
číslo projektu 2018-1-SK01-KA229-046412_2                            

 

 

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE.