logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Informace o přijetí žáků

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

děti s následujícími evidenčními čísly jsou přijati od školního roku 2015/2016   
k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy

1. 2015/Z1

26. 2015/Z29

 

2. 2015/Z2

27. 2015/Z30

51. 2015/Z55

3. 2015/Z3

28.2015/Z31

52. 2015/Z56

4. 2015/Z4

29. 2015/Z32

53. 2015/Z57

5. 2015/Z5

30. 2015/Z33

 

6.2015/Z6

31. 2015/Z34

54. 2015/Z59

 

7. 2015/Z7

32. 2015Z35

55. 2015/Z61

8. 2015/Z8

33. 2015/Z36

56. 2015/Z62

9. 2015/Z9

34. 2015/Z37

57. 2015/Z63

10.2015/Z10

35. 2015/Z38

58. 2015/Z64

11. 2015/Z13

36. 2015/Z39

59. 2015/Z65

12. 2015/Z14

37. 2015/Z40

60. 2015/Z66

13. 2015/Z15

38. 2015/Z41

61. 2015/Z67

14. 2015/Z16

39. 2015/Z42

62. 2015/Z69

15. 2015/Z17

40. 2015/Z43

63. 2015/Z70

16. 2015/Z18

41. 2015/Z44

64. 2015/Z71

17. 2015/Z19

42. 2015/Z45

65. 2015/Z73

18. 2015/Z21

43. 2015/Z46

66. 2015/Z75

19. 2015/Z22

44. 2015/Z47

67. 2015/Z76

20. 2015/Z23

45. 2015/Z48

    68. 2015/Z77

21. 2015/Z24

46. 2015/Z49

                  69. 2015/Z78

22. 2015/Z25

47. 2015/Z50

70. 2015/Z79

23. 2015/Z26

48. 2015/Z51

71. 2015/Z80

24. 2015/Z27

   49. 2015/Z52

72. 2015/Z81

25. 2015/Z28

  50. 2015/Z53

73. 2015/Z82

 

        74. 2015/Z83

        75. 2015/Z84

        76. 2015/Z85

        77. 2015/Z86

        78. 2015/Z87

        79. 2015/Z88

        80. 2015/Z89

        81. 2015/Z90

        82. 2015/Z91

        83. 2015/Z92

        84. 2015/Z93

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí dětí s ev. č. 2015/Z20 a 2015/Z54 bude provedeno dodatečně na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení dle § 36  od. 3  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  v platném znění.

 

 

 

 

 

 

 

V Moravské Třebové 29.1.2015                                            Mgr. Petr Vágner

 

Poznámky:

 

- uvedený seznam obsahuje i žáky, u kterých se předpokládá odklad školní docházky