logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Prevence rizikového chování

Dokumenty.

Minimální preventivní program 2016-2017
Co proti kyberšikaně mohou dělat rodiče.
Důležité kontakty v případě problémů s dětmi.
Jak postupovat, když mi šikanují dítě.
Jak poznám, že mi šikanují dítě.
Jak poznáme, že moje dítě bere drogy.

Moje dítě šikanuje jiné.

Prevence proti šikaně.
Preventivní strategie školy na roky 2011- 2014.
Přímé a nepřímé varovné signály šikanování.
Závislost na počítačích a počítačových hrách.