logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

INFORMACE K PROVOZU ZŠ OD 4. LEDNA DO 22. LEDNA 2021

 

- 1. a 2. ročník – prezentační výuka.

- Žáci ostatních ročníků – povinné vzdělávání distančním způsobem.

 - Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

- Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy a ŠD je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Zařízení ŠD a ŠJ jsou v provozu.

- Stravování žáků 1., 2. ročníku a zaměstnanců školy, kteří jsou přítomní na pracovišti, bude průběžně od 11.45 – 12.45, mají navolené obědy v terminálu. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat od 12.45 - 13.45 do jídlonosičů - obědy nejsou navolené.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

Oranžový pětiboj 2012 - republikové finále

Velké finále za přítomnosti profesionálních sportovců Jitky Bartoníčkové, Zuzany Bergrové, Denisy Rosolové, Nikoly Sudové a Barbory Tomešové.

Postup v kategorii 5. - 9. třída do velkého finále.

Republikové finále 31. 5. 2012 - Třebíč.

3. místo-100 000 pro školu

Necelé čtyři body nás dělily od druhého místa.

Sestava: Jiří Kyncl, Michal Dvořák, Tereza Dolečková, Nikola Greplová

Částku ve výši 100 000 Kč od Nadace ČEZ škola použila na modernizaci učebny přírodovědy.

Díky demonstračnímu nábytku a pomocí nových výukových pomůcek se podařilo modernizovat učebnu přírodovědy. Zvýšila se názornost učiva a předpokládáme, že se zvýší i zájem žáků o výuku přírodopisu a fyziky na škole.