logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Oranžový pětiboj 2012 - republikové finále

Velké finále za přítomnosti profesionálních sportovců Jitky Bartoníčkové, Zuzany Bergrové, Denisy Rosolové, Nikoly Sudové a Barbory Tomešové.

Postup v kategorii 5. - 9. třída do velkého finále.

Republikové finále 31. 5. 2012 - Třebíč.

3. místo-100 000 pro školu

Necelé čtyři body nás dělily od druhého místa.

Sestava: Jiří Kyncl, Michal Dvořák, Tereza Dolečková, Nikola Greplová

Částku ve výši 100 000 Kč od Nadace ČEZ škola použila na modernizaci učebny přírodovědy.

Díky demonstračnímu nábytku a pomocí nových výukových pomůcek se podařilo modernizovat učebnu přírodovědy. Zvýšila se názornost učiva a předpokládáme, že se zvýší i zájem žáků o výuku přírodopisu a fyziky na škole.