logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Velké finále za přítomnosti profesionálních sportovců Jitky Bartoníčkové, Zuzany Bergrové, Denisy Rosolové, Nikoly Sudové a Barbory Tomešové.

Postup v kategorii 5. - 9. třída do velkého finále.

Republikové finále 31. 5. 2012 - Třebíč.

3. místo-100 000 pro školu

Necelé čtyři body nás dělily od druhého místa.

Sestava: Jiří Kyncl, Michal Dvořák, Tereza Dolečková, Nikola Greplová

Částku ve výši 100 000 Kč od Nadace ČEZ škola použila na modernizaci učebny přírodovědy.

Díky demonstračnímu nábytku a pomocí nových výukových pomůcek se podařilo modernizovat učebnu přírodovědy. Zvýšila se názornost učiva a předpokládáme, že se zvýší i zájem žáků o výuku přírodopisu a fyziky na škole.