logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Metodik prevence

Adaptační pobyt - Svojanov

Šesťáci se vrátili na Svojanov i díky sponzorům

Já mezi námi – to je název projektu, který probíhá na ZŠ Palackého již čtvrtým rokem. Proto je tato aktivita, jež je zaměřena především na zlepšování vztahů mezi vrstevníky, ale také mezi pedagogy a žáky a školou a rodiči, nazvána Já mezi námi 4.

Součástí tohoto projektu byl již tradiční adaptační pobyt žáků letošních 6. tříd. Probíhal od 5. do 8. 9. 2011 na Svojanově, kam jsme se po roční přestávce vrátili.

Počasí nám letos přálo, a tak jsme mohli splnit celý námi naplánovaný program.

A co bylo jeho náplní? Hlavně – nikdo nevítězil!!!! Děti se učily pracovat v týmu, plnily úkoly, které vyžadovaly spolupráci a kladly důraz na toleranci ve skupině. Pestrá nabídka činností umožnila jednotlivým dětem uvědomit si, že „ I já jsem v něčem dobrý!“ Jednotlivci tedy nacházeli své místo v novém třídním kolektivu.

Některé aktivity byly zaměřeny na prevenci proti rizikovému chování. Žáci se učili odmítací techniky a do povědomí se jim dostalo i nebezpečí zneužívání internetových sociálních sítí. Jiné aktivity byly věnovány základům asertivního jednání, komunikaci a možným způsobům řešení složitých situací.

Většina činností však probíhala v přírodě, kde to mnohdy děti neměly lehké /příprava na život/.

Činnosti pro čtyřdenní pobyt připravili dva zkušení instruktoři – Michal Paděra a Lenka Řehůřková, kteří s námi jezdí od 1. ročníku a kteří jsou na děti vždy perfektně připraveni.

Přínosem adaptačního pobytu bylo i to, že budoucí třídní učitelky své žáky poznaly jinak než ve školních lavicích. Pobytu se zúčastnila i školní metodička prevence rizikového chování.

Žáci hodnotili pobyt většinou jako velmi úspěšný, neboť si odnesli spoustu zážitků.

A co bylo dále výborné? Kuchyně. Jen sporadicky jsme nacházeli na talířích nějaké „zbytky“. To proto, že tým paní Zezulové, který dětem jídlo připravoval, vařil chutně a jídla bylo dostatek.

Akce byla úspěšná také díky našim milým sponzorům, několika moravskotřebovským firmám. Těm mnohokrát děkujeme.

 

fotografie

 

Mgr. Květa Štefková, metodička prevence ZŠ Palackého