logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

INFORMACE K PROVOZU ZŠ OD 4. LEDNA DO 22. LEDNA 2021

 

- 1. a 2. ročník – prezentační výuka.

- Žáci ostatních ročníků – povinné vzdělávání distančním způsobem.

 - Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

- Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy a ŠD je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Zařízení ŠD a ŠJ jsou v provozu.

- Stravování žáků 1., 2. ročníku a zaměstnanců školy, kteří jsou přítomní na pracovišti, bude průběžně od 11.45 – 12.45, mají navolené obědy v terminálu. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat od 12.45 - 13.45 do jídlonosičů - obědy nejsou navolené.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

Přespolní běh - okresní, obvodní kolo

   

Z výsledků okresního kola:

4. třída

3. místo Eliška Cedzová

5. třída

1. místo Michaela Bednářová

6. - 7. třída

4. místo - družstvo dívky, 1. místo Etela Holubová 2. Aneta Janštová

2. místo - družstvo chlapci

8. - 9. třída

3. místo - družstvo dívky                                                                  výsledková listina

 

Z výsledků obvodního kola:

1. třída

3. místo Natálie Kasalová 2. místo Michal Prokop 3. místo Josef Samuel Dudáš

2. třída

1. místo Lucie Dolečková 3. místo Milan Cedzo

3. třída

2. místo Tereza Horáková 3. místo Kamila Orálková 1. místo Marek Sotolář 2. místo Josef Haas

4. třída

2. místo Eliška Cedzová 1. místo Michal Randis 3. místo Tomáš Faltejsek

5. třída

2. místo Michaela Bednářová 1. místo Jan Šmerda

6. - 7. třída

1. místo - družstvo dívky, 1. místo Etela Holubová 3. Aneta Janštová

1. místo - družstvo chlapci

8. - 9. třída

1. místo - družstvo dívky 1. místo Nikola Greplová 2. místo Veronika Holubová 3. místo Nikola Dolečková

 

výsledková listina