logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Vítání jara na ZŠ Palackého.

Plavecké úspěchy: Dne 22. 3. se zúčastnilo ve Svitavách 37 dětí okresního kola v plavání. V kategorii 1. – 3. tříd obsadili 1. místa v závodech jednotlivců P. Dvořáková, A. Gerišerová, J. Matoušková a J. Trnka. 2. – 3. místa získali A. Vykydalová, K. Orálková, J. Sedláková a A. Marossy. Celkově si vybojovala družstva mladších chlapců a dívek prvenství. V kategorii 4. – 5. tříd si nejlépe vedli T. Vrobel, M. Šmerda, H. Hájková, V. Peškarová a K. Trnková. Celkově se umístilo družstvo dívek na 2. místě a družstvo chlapců na 3. místě.

Jarmark: 26. 3. proběhl na naší škole „Velikonoční jarmark.“ Žáci 1. stupně vyrobili velikonoční ozdoby a namalovali nádherné kraslice. Vše pak prodávali rodičům před následující třídní schůzkou. Výtěžek bude věnován na vzdělávání indických dětí, které škola adoptovala na dálku.

Žlutozelený den: 27. 3. děti a jejich učitelé přivolávali a vítali jaro v žluto-zeleném oblečení. Celý den se takto učili a pohybovali po škole. Na děti prvního stupně čekalo dopoledne plné překvapení. Prvňáci a druháci hledali vajíčka, třeťáci a čtvrťáci plnili úkoly ve hře Po stopách žabáka Bata, kterou pro ně připravili žáci 2. stupně v rámci projektu Recyklohraní. Děti pak byly odměněny čokoládovými vajíčky. Pasování na čtenáře: Pro děti 1. tříd připravila místní městská knihovna akci „Pasování na čtenáře.“ Účastnily se jí všechny tři první třídy 10. 4. na Městském úřadě v Moravské Třebové. Děti si připravily kulturní vystoupení a poté byly slavnostně, za přítomnosti rodičů, starosty města, představenstva odboru školství a vedení školy, pasováni na čtenáře. Pracovnice knihovny jim předaly malý dárek a průkazku do knihovny.

Vybíjená: K jarním soutěžím patří i vybíjená. 16. 4. proběhla na naší škole oblastní soutěž ve vybíjené 4. a 5. tříd. Děvčata a chlapci z družstva B získali třetí místo. Družstvo A chlapců vybojovalo krásné 1. místo a postupuje do okresního kola, které se koná v Litomyšli.