logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

INFORMACE K PROVOZU ZŠ OD 4. LEDNA DO 22. LEDNA 2021

 

- 1. a 2. ročník – prezentační výuka.

- Žáci ostatních ročníků – povinné vzdělávání distančním způsobem.

 - Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

- Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy a ŠD je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Zařízení ŠD a ŠJ jsou v provozu.

- Stravování žáků 1., 2. ročníku a zaměstnanců školy, kteří jsou přítomní na pracovišti, bude průběžně od 11.45 – 12.45, mají navolené obědy v terminálu. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat od 12.45 - 13.45 do jídlonosičů - obědy nejsou navolené.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

Pomůžeme Elišce?

Určitě jste si všimli, že ve vestibulu naší školy je umístěna nádoba ve tvaru válce. Ta bude v příštích dnech, týdnech a měsících sloužit jako sběrné místo pro víčka, která se rozhodli žáci naší školy sbírat, aby pomohli čtyřleté Elišce. Eliška totiž potřebuje finanční podporu, aby mohla absolvovat finančně náročnou rehabilitaci. K tomu, aby potřebnou peněžní částku rodina děvčete získala, potřebuje nasbírat co nevíce plastových víček.

Tak co? Pomůžete i VY? Eliška bude ráda a její rodina také.

Eliščin příběh si můžete přečíst v příloze.

 

příloha