logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

INFORMACE K PROVOZU ZŠ OD 4. LEDNA DO 22. LEDNA 2021

 

- 1. a 2. ročník – prezentační výuka.

- Žáci ostatních ročníků – povinné vzdělávání distančním způsobem.

 - Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

- Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy a ŠD je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Zařízení ŠD a ŠJ jsou v provozu.

- Stravování žáků 1., 2. ročníku a zaměstnanců školy, kteří jsou přítomní na pracovišti, bude průběžně od 11.45 – 12.45, mají navolené obědy v terminálu. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat od 12.45 - 13.45 do jídlonosičů - obědy nejsou navolené.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

Barevný den na ZŠ Palackého.

Poslední vyučovací den před velikonočními prázdninami se u nás ve škole odehrával tak trochu netradičně. Většina z nás – žáků i učitelů – přišla v oblečení, které bylo laděno do jarních barev. Přestože venku panovala zima, u nás jsme měli jaro.

Žáci prvních a druhých tříd se na tento den těšili, neboť měli staršími spolužáky z vyššího stupně slíbeno, že pro ně připraví hru „Hledáme vajíčka“. Tato soutěž probíhá každoročně venku v areálu školy. Letos k nám počasí nebylo přívětivé, a tak děti hledaly vajíčka v okolí šatních skříněk. Kamarádi si tuto činnost prožili i tak. Byla to velká zábava. Každá třída měla šanci najít 100 vajíček. Všem se v časovém limitu 2 minut podařilo najít 82 – 88 kusů. Odměnou každému účastníkovi bylo čokoládové vajíčko, které dostal od kouzelné babičky Báry.

Třeťáci a čtvrťáci pak soutěžili ve hře Po stopách žabáka Bata. Tato soutěž má ekologickou náplň. Žáci plnili úkoly ve družstvech. A jak jednotlivá družstva dopadla? To se dovíte v úterý na stránkách školy.

/školní žákovský parlament/