logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Úřední hodiny po dobu karantény jsou pondělí a středa od 9 do 12 hodin.

 

Nařízení ředitele školy.

         Z důvodu uzavření školy v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru je také v měsících duben, květen a červen uzavřena školní družina. Za tyto tři měsíce se nebude vybírat školné za ŠD. Případné přeplatky budou vráceny rodičům v měsíci červenci 2020.

      Moravská  Třebová  26. 5. 2020

                                                                                                 Mgr.  Petr Vágner

                                                                                                       ředitel  školy

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 8. 6. 2020 (II. stupeň)

Vážení rodiče, milí žáci, 

zasílám vám pokyny k organizaci II. stupně od 8. do 30. června. Žáci jsou rozděleni do skupin podle abecedního seznamu příjmení (viz příloha 1 HARMONOGRAM). Každá skupina má určenou svoji učebnu. Třídní učitelé vás budou informovat o náplni jednotlivých setkání.

S SEBOU::

-- čestné prohlášení (viz příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ)  - vyplněné a podepsané (s datem vyplnění 6. nebo 7. června) - bez něj nebudou žáci vpuštěni do budovy školy,

- 2 roušky,

- sáček (na použitou roušku),

- přezůvky,

- svačinu a pití (školní jídelna není pro žáky II. stupně v provozu),

- psací a rýsovací potřeby a sešit / blok na poznámky + dle informací poskytnutých TU

PŘED ŠKOLOU

Žáci se sejdou u bočního vchodu do školy, kam se dostaví přesně v čase, který je uvedený v příloze. Před vchodem je zakázáno se shlukovat, žáci budou dodržovat  rozestup 2 metry. Prosím, stoupněte si tak, aby ostatní lidé mohli volně vcházet a vycházet do / z budovy školy.

Ve stanoveném čase si žáky vyzvedne třídní učitel, který je odvede do učebny.

 

VE ŠKOLE

V prostorách školy budou žáci dodržovat rozestup 2 metry.

Po příchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce a přezují se.

Při vstupu do třídy si každý žák povinně vydezinfikuje ruce. V lavicích bude sedět každý žák sám. 

V budově školy i ve třídě jsou žáci povinni nosit roušku.

Po skončení vyučovacího bloku učitel odvede žáky zpět před boční vchod budovy školy, odkud okamžitě budou odcházet.

Pro žáky jsou vyhrazeny toalety ve 2. patře. V těchto prostorách je též zakázáno shlukovat se a je třeba dodržovat povinný rozestup. 

 

Během celého pobytu ve škole je nutné důsledně dbát na hygienické návyky. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

 

V případě nevolnosti musí žák ihned tuto skutečnost nahlásit vyučujícímu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat třídního učitele nebo mne.

 

S pozdravem

Mgr. Bc. František Zeman, zástupce ředitele

příloha 1 HARMONOGRAM       příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 25. 5. 2020 (I. stupeň)

 

Vyhláška MŠMT.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

 

Zápis do 1. třídy 2020.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy během května.

Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno zákonným zástupcům do 18/5 2020, ostatní děti jsou přijaty.

Po ukončení mimořádných událostí uspořádáme setkání s rodiči zapsaných dětí zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli, termín bude upřesněn. 


Online výuka a informace v době nouzového stavu.

 

 Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 


Informace pro strávníky jídelny. Jídelna od pondělí 16. 3. 2020 NEVAŘÍ!!!

Potvrzení pro zaměstnavatele při ošetřování dětí do 13 let vystavujeme v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 hodin (vstup jen s rouškou). Potvrzení lze vystavit i zpětně, po ukončení mimořádných opatření.

 

Na základě opatření vlády České republiky, s platností od 11. 3. 2020, je uzavřena ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová včetně školní družiny a školní jídelny na dobu neurčitou.

Prosím rodiče a žáky o sledování dalších informací na webu školy a EduPage stránkách. Žáci zde budou sledovat zadávání průběžných domácích úkolů.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 


Žáci ZŠ Palackého navštívili Londýn.

Již dlouhou dobu jsme na naší škole plánovali zájezd do Londýna. Letos to konečně vyšlo. Spojili jsme se s jevíčskou základní školou a 18. 3. 2013 jsme vyrazili na pětidenní putování. Bylo nás celkem 40 / žáci + ped. doprovod/.

Vyjeli jsme dopoledne autobusem směr Německo, Belgie, Francie. Ve francouzském přístavu Calais jsme se nalodili na trajekt a zanedlouho jsme viděli britský přístav Douver. 
Od této chvíle jsme si začali užívat bohatý program, který pro nás připravila průvodkyně z cestovní kanceláře CK Royal.

Co všechno jsme navštívili?

První den jsme se věnovali prohlídce Londýna. Viděli jsme Westminster Abbey, budovy parlamentu, Buckinghamský palác, Trafalgar Square a Piccadilly Circus, Covent Garden. Navštívili jsme nejslavnější hračkářství The Hemleys. Užili jsme si i setkání s voskovými figurami známých osobností v muzeu Madame Tussaud´s. V podvečer jsme se projeli naLondon Eye a měli jsme nádherný výhled na celý Londýn.

Druhý den jsme podnikli výlet do královského města Windsor, prošli jsme kolem Windsor Castle, venkovského sídla královny Alžběty II.,zhlédli jsme střídání stráží a prošli jsme se k nejstarší chlapecké soukromé škole Eton College. Odpoledne bylo osobní volno v zábavním parku Legoland.

Třetí den jsme se opět věnovali Londýnu. Dopoledne jsme se prošli čtvrtí Greenwich. Tam jsme překročili nultý poledník. Pak jsme pluli lodí po Temži pod Tover Bridge, navštívili jsmeklenotnici Tower of London.

Odpoledne proběhla pěší prohlídky čtvrti City /st. Paul´s Cathedral, Mansion House, Bank of England, Millenium Bridge, Globe Theatre/. Po vystoupení z lodi v Greenwich jsme si ještě prohlédli námořní muzeum / National Maritime Museum/. Ve večerních hodinách jsme se vydali na cestu zpět do České republiky.

Všichni jsme si ze zájezdu odnesli mnoho dojmů, zážitků a samozřejmě vědomostí. Zažili jsme i úsměvné příhody v britských rodinách, kde jsme byli ubytováni.

Na závěr zájezdu paní průvodkyně rozdala testíky, ve kterých jsme měli odpovědět na 25 dotazů, které se týkaly informací, které jsme během pobytu slyšeli.

Vítězem se stal Dominik Jansa, který odpověděl správně na 22 otázek.

/účastníci zájezdu do Londýna/