logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Žáci ZŠ Palackého navštívili Londýn.

Již dlouhou dobu jsme na naší škole plánovali zájezd do Londýna. Letos to konečně vyšlo. Spojili jsme se s jevíčskou základní školou a 18. 3. 2013 jsme vyrazili na pětidenní putování. Bylo nás celkem 40 / žáci + ped. doprovod/.

Vyjeli jsme dopoledne autobusem směr Německo, Belgie, Francie. Ve francouzském přístavu Calais jsme se nalodili na trajekt a zanedlouho jsme viděli britský přístav Douver. 
Od této chvíle jsme si začali užívat bohatý program, který pro nás připravila průvodkyně z cestovní kanceláře CK Royal.

Co všechno jsme navštívili?

První den jsme se věnovali prohlídce Londýna. Viděli jsme Westminster Abbey, budovy parlamentu, Buckinghamský palác, Trafalgar Square a Piccadilly Circus, Covent Garden. Navštívili jsme nejslavnější hračkářství The Hemleys. Užili jsme si i setkání s voskovými figurami známých osobností v muzeu Madame Tussaud´s. V podvečer jsme se projeli naLondon Eye a měli jsme nádherný výhled na celý Londýn.

Druhý den jsme podnikli výlet do královského města Windsor, prošli jsme kolem Windsor Castle, venkovského sídla královny Alžběty II.,zhlédli jsme střídání stráží a prošli jsme se k nejstarší chlapecké soukromé škole Eton College. Odpoledne bylo osobní volno v zábavním parku Legoland.

Třetí den jsme se opět věnovali Londýnu. Dopoledne jsme se prošli čtvrtí Greenwich. Tam jsme překročili nultý poledník. Pak jsme pluli lodí po Temži pod Tover Bridge, navštívili jsmeklenotnici Tower of London.

Odpoledne proběhla pěší prohlídky čtvrti City /st. Paul´s Cathedral, Mansion House, Bank of England, Millenium Bridge, Globe Theatre/. Po vystoupení z lodi v Greenwich jsme si ještě prohlédli námořní muzeum / National Maritime Museum/. Ve večerních hodinách jsme se vydali na cestu zpět do České republiky.

Všichni jsme si ze zájezdu odnesli mnoho dojmů, zážitků a samozřejmě vědomostí. Zažili jsme i úsměvné příhody v britských rodinách, kde jsme byli ubytováni.

Na závěr zájezdu paní průvodkyně rozdala testíky, ve kterých jsme měli odpovědět na 25 dotazů, které se týkaly informací, které jsme během pobytu slyšeli.

Vítězem se stal Dominik Jansa, který odpověděl správně na 22 otázek.

/účastníci zájezdu do Londýna/