logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Několik fotografií z konce zimy ve škole.

Bohaté sněhové nadílky využívaly některé třídy v rámci tělesné výchovy k bobování, pan učitel Jarůšek a pan učitel Cápal využili hřiště se svými žáky k lyžování, někteří jsme chodili alespoň bruslit. Pan učitel Jarůšek navíc ještě zorganizoval se svými žáky, několika rodiči a s pomocí vojenského kaplana P. Šabaky ve dnech 15. 2. – 17. 2. lyžařský zájezd do Orliček. V okolí Bukové hory a Suchého vrchu naběhali celkem přes 20 km. Ani v tělocvičně se nezahálelo. Po pečlivé sportovní přípravě vyhrála 2 družstva z kategorie 1. – 3. tříd 1. a 3. místo v obvodním kole ve florbale. Stejně se dařilo i chlapcům 4. – 5. třídy. V okresním kole vybojovali pěkné druhé místo. Dívky 4. – 5. třídy podlehly až na nájezdy a obsadily v obvodním kole druhé místo. Dne 13. 2. proběhlo na 1. stupni školní kolo recitace, jehož se zúčastnilo přes 60 žáků. Ti nejlepší reprezentovali školu v obvodním kole 26. 2. a do okresního kola ve Svitavách postoupili V. Pavelka z 1. A a M. Přidalová z 5. A. Dne 15. 2. jsme zahájili na celé škole zasetím fazolí do květináčů s různým složením půdy projekt pod názvem Fazolová výzva. V ten samý den zaseli fazole i v partnerské škole J. Horáka v Banskej Štiavnici. Děti se ve třídách o fazole starají a pozorují jejich růst. Na konci dubna bude projekt vyhodnocen. V závěru února pobývaly na besedách ve třídách 1. stupně paní knihovnice Koláčková a Mazurová. Četbou úryvků a vyprávěním o knihách se snažily velice pěkným a citlivým způsobem přiblížit dětem knižní novinky, které na děti v městské knihovně čekají. Čtvrťáci už se těší na besedu se spisovatelem M. Kratochvílem, na kterou byli do knihovny pozváni v březnu. Měsíc březen probíhá ve znamení tréninků na různé další sportovní soutěže, ale také přípravami navelikonoční jarmark, který se bude konat před třídními schůzkami 1. stupně v úterý 26. 3. 2013.