logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Zápis prvňáčků na ZŠ Palackého 1351.

Ve čtvrtek 31. 1. 2013 se otevřely dveře naší školy budoucím prvňáčkům.

Už před 13. hodinou jsme mohli v prostoru u hlavního vchodu vidět děti, které netrpělivě očekávaly, co bude dále. Některé z nich byly trochu nejisté, některé se i trochu bály. Další z nich si počínaly jistě a bez zábran.

Ve třídách, kde se zapisovalo, se však všechny děti setkaly s příjemnými učitelkami. Napětí a strach byly najednou pryč a převládla radost a spokojenost. Radost budoucím prvňáčkům udělaly drobné pozornosti, které škole věnovali hodní sponzoři. Většinu dárků také vyráběly paní učitelky 1. stupně se svými žáky.

Naši budoucí kamarádi měli šanci si ověřit i své pohybové nadání. V tělocvičně měli připraveny různé disciplíny, ve kterých se trochu odreagovali před nebo po „dřině“ u zápisu.

I v letošním roce na hladký průběh zápisu dbali pomocníci z řad žáků 6., 8. a 9. tříd. Ti pomáhali rodičům i dětem orientovat se v naší rozlehlé škole.

K zápisu přišlo 78 dětí. Na všechny se moc těšíme. I na ty, které přijdou až za rok, protože jejich rodiče požádali o odklad školní docházky.

/školní žákovský parlament/