logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Asociace aktivních škol ČR

28. 1. 2013

Naše škola byla přijata 25. 1. 2013.

členství v asociaci je vnímáno jako značka kvality, přijetí není automatické

 

Aktivní škola

  • Má odvahu zkoušet nové přístupy, metody a formy vzdělávání. Je schopna tento proces kriticky zhodnotit a optimalizovat.

  • Její pracovníci a vedení vyvíjejí mediální aktivitu na lokální nebo celostátní úrovni

  • Pravidelně spolupracuje s jinými školami a dalšími institucemi na různých projektech včetně mezinárodních.

  • Systematicky se úspěšně účastní nejrůznějších soutěží, případně se podílí na jejich organizaci.

  • Zaujímá významné, nepřehlédnutelné postavení v rámci lokální komunity.

  • Je schopna a ochotna být příkladem jiným školám ve vybraných oblastech výchovně vzdělávacího procesu.

  • V závislosti na místních podmínkách vykazuje dlouhodobě významně nadprůměrný nebo výrazně rostoucí zájem rodičů a žáků o studium. Je okolím vnímána jako úspěšná.

  • Většina absolventů školy je s přihlédnutím k jejich studijním předpokladům úspěšná na školách vyššího stupně.