logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Na ZŠ Palackého opět strašilo.

Byla středa 24. 10. 2012. Do naší školy nešli žáci v tradičním oblečení, nýbrž v maskách. Před školou se shromáždili různí duchové, černé víly, strašidla a jiné podivné bytosti. Po roce tu byl opět školní projekt Halloween.

Vyučování probíhalo tento den netradičně. Bylo plné tajemných matematických příkladů, podivuhodných příběhů, ale i výroby masek a různých strašidel.

Večer po 18. hodině se od hlavního vchodu vydal tradiční lampionový průvod, který na chvíli prozářil sídliště Západní a ulici Svitavskou. V zástupu světel jsme mohli vidět především žáky 1. stupně, jejich mladší sourozence a rodiče.

Žáci starší zatím v čase průvodu chystali pro své mladší kamarády stanoviště pro halloweenskou stezku odvahy. Trasa stezky vedla tradičně v okolí školy a procházely jí postupně děti z 1. až 4. tříd. Prvňáci a druháci prošli jako třídní skupiny – tedy všichni ze třídy dohromady. Třeťáci a čtvrťáci absolvovali stezku v méně početných skupinkách.

Všichni účastníci na trase plnili tajemné úkoly, potkávali strašidýlka /žáky vyššího stupně v maskách/ a v závěru byli odměněni svítící tyčinkou a diplomem za statečnost.

/Školní žákovský parlament/

30. 10. 2012