logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Sázení stromků

Dne 21. 9. 2012 se zúčastnila naše třída 5. C sázení stromků v rámci projektu: „Vysaď strom pro mír! Mír je zelený!"

Akce se koná každoročně v tento den, neboť byl OSN prohlášen jako Mezinárodní den míru (od r. 2001). Jde o celosvětovou akci, které se zúčastňuje více jak 5 000 škol ze 150 zemí. Naše stromečky (4 duby a 1 osiku) nám přinesl a celou činností nás provázel milý a sympatický pan Kamil Sopoušek. Za krásného slunečného počasí jsme sázeli na mýtince za dopravním hřištěm, kde vanul příjemný podzimní větřík. Všechny nás to moc bavilo. Žádný z žáků neutrpěl poranění horší než odřeniny.

Tento den se velmi vydařil a všichni jsme si ho užili. Teď chodí stromečky - miláčky zalévat dobrovolníci z našich řad.

Aneta Ševčíková za 5.C ZŠ Palackého

 

 

fotografie