logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Co se děje u prvňáčků

 

 

Před měsícem přivítali prvňáčky ve škole kromě jejich třídních učitelek i hejtman Pardubického kraje Mgr. Martínek se starostou města JUDr. Izákem v doprovodu našeho pana ředitele Mgr. Vágnera. Za tu dobu se z dětí stali už opravdoví školáci. Snaží se pracovat podle pokynů učitelek, hlásit se o slovo, počítají, uvolňují ruce psacími cviky, dokonce už čtou několik písmenek...

 

 

  

 

 

 fotografie