logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 31. 10. a 1. 11. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 17. 10. 2019


Erasmus+

 

Projekt Poznejme se ještě lépe (1.9.2018- 31.8.2019)

číslo projektu 2018-1-SK01-KA229-046412_2

 

 

Projekt Poznejme společné kulturní dědictví nejen ve své zemi (1.9.2019-30.402021)

číslo projektu 2019-1-CZ01-KA229-061444_1

 

 

Projekt Jedlo je to, čo máme společné (1.9.2019-31.8.2019)

číslo projektu 2019-1-SK01-KA229-060764_2