logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Dokumenty, řády

Dokumenty, řády, směrnice...

Kázeňský řád. nové od 1. 2. 2016
Organizační řád.
Školní řád.
Vnitřní režim školy
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Provozní řád.
Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a žáků.
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu.

Pokyn ředitele školy k poskytování úplaty za vzdělání ve školní družině a školním klubu.

Informace o organizaci dle zák. č.106/1999 Sb.
Směrnice - vyřizování stížností.
Provozní řád školní jídelny.
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2019 - 2020.