logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Úřední hodiny po dobu karantény jsou pondělí a středa od 9 do 12 hodin.

 

Nařízení ředitele školy.

         Z důvodu uzavření školy v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru je také v měsících duben, květen a červen uzavřena školní družina. Za tyto tři měsíce se nebude vybírat školné za ŠD. Případné přeplatky budou vráceny rodičům v měsíci červenci 2020.

      Moravská  Třebová  26. 5. 2020

                                                                                                 Mgr.  Petr Vágner

                                                                                                       ředitel  školy

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 8. 6. 2020 (II. stupeň)

Vážení rodiče, milí žáci, 

zasílám vám pokyny k organizaci II. stupně od 8. do 30. června. Žáci jsou rozděleni do skupin podle abecedního seznamu příjmení (viz příloha 1 HARMONOGRAM). Každá skupina má určenou svoji učebnu. Třídní učitelé vás budou informovat o náplni jednotlivých setkání.

S SEBOU::

-- čestné prohlášení (viz příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ)  - vyplněné a podepsané (s datem vyplnění 6. nebo 7. června) - bez něj nebudou žáci vpuštěni do budovy školy,

- 2 roušky,

- sáček (na použitou roušku),

- přezůvky,

- svačinu a pití (školní jídelna není pro žáky II. stupně v provozu),

- psací a rýsovací potřeby a sešit / blok na poznámky + dle informací poskytnutých TU

PŘED ŠKOLOU

Žáci se sejdou u bočního vchodu do školy, kam se dostaví přesně v čase, který je uvedený v příloze. Před vchodem je zakázáno se shlukovat, žáci budou dodržovat  rozestup 2 metry. Prosím, stoupněte si tak, aby ostatní lidé mohli volně vcházet a vycházet do / z budovy školy.

Ve stanoveném čase si žáky vyzvedne třídní učitel, který je odvede do učebny.

 

VE ŠKOLE

V prostorách školy budou žáci dodržovat rozestup 2 metry.

Po příchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce a přezují se.

Při vstupu do třídy si každý žák povinně vydezinfikuje ruce. V lavicích bude sedět každý žák sám. 

V budově školy i ve třídě jsou žáci povinni nosit roušku.

Po skončení vyučovacího bloku učitel odvede žáky zpět před boční vchod budovy školy, odkud okamžitě budou odcházet.

Pro žáky jsou vyhrazeny toalety ve 2. patře. V těchto prostorách je též zakázáno shlukovat se a je třeba dodržovat povinný rozestup. 

 

Během celého pobytu ve škole je nutné důsledně dbát na hygienické návyky. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

 

V případě nevolnosti musí žák ihned tuto skutečnost nahlásit vyučujícímu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat třídního učitele nebo mne.

 

S pozdravem

Mgr. Bc. František Zeman, zástupce ředitele

příloha 1 HARMONOGRAM       příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 25. 5. 2020 (I. stupeň)

 

Vyhláška MŠMT.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

 

Zápis do 1. třídy 2020.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy během května.

Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno zákonným zástupcům do 18/5 2020, ostatní děti jsou přijaty.

Po ukončení mimořádných událostí uspořádáme setkání s rodiči zapsaných dětí zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli, termín bude upřesněn. 


Online výuka a informace v době nouzového stavu.

 

 Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 


Informace pro strávníky jídelny. Jídelna od pondělí 16. 3. 2020 NEVAŘÍ!!!

Potvrzení pro zaměstnavatele při ošetřování dětí do 13 let vystavujeme v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 hodin (vstup jen s rouškou). Potvrzení lze vystavit i zpětně, po ukončení mimořádných opatření.

 

Na základě opatření vlády České republiky, s platností od 11. 3. 2020, je uzavřena ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová včetně školní družiny a školní jídelny na dobu neurčitou.

Prosím rodiče a žáky o sledování dalších informací na webu školy a EduPage stránkách. Žáci zde budou sledovat zadávání průběžných domácích úkolů.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 


Počítače

Každý desátý školák je obětí internetové šikany

Pachatel má všechny výhody na své straně - jeho útoky přicházejí bleskovou rychlostí ve dne i v noci. Navíc může zůstat kryt anonymitou. Týrání a šikanování zneužívající k takovým psychickým útokům internet je stále frekventovanější. Podle švédské expertky je obětí kyberšikany v Evropě už každý desátý školák v 7. až 9. třídě.

„Může to být i závažnější než běžné týrání. Při něm zůstává oběť sama aspoň večer a o víkendech. Oběti internetové šikany nemají žádné útočiště. Lze je týrat neustále. Pachatelé často využívají SMS, e-mail, chaty a Facebook k šíření svých ataků,“ upozorňuje podle webové stránky ScienceDaily profesorka Ann Frisénová z univerzity ve švédském Gothenburgu.

Expertka si všímá i paradoxu internetového týrání: „Umožňuje i slabšímu, aby ubližoval silnějšímu, což při běžné šikaně není obvyklé.“

Frisénová se zaměřuje na celkový profil a různé typy šikany mezi dětmi, ale i dospělými. Podle ní existuje i při internetovém týrání jasná souvislost se školou. „Pachatelé jsou téměř vždy ze stejné školy, jako oběti,“ uvedla. Proto také intenzita této specifické šikany obvykle slábne v létě, během školních prázdnin.

Je snadné zaútočit

Zákeřnost problému ubližování dětem přes web vyostřuje fakt, že původce útočí skrytě a má to velmi lehké.

„Být pachatelem na internetu je daleko snazší – umožňuje to jednat anonymně. Zraňující informace se šíří velmi rychle a těžko se odstraňují,“ říká profesorka. Jako příklad uvedla skupinu Vi som hatar Stina Johansson (Ti, kdo nenávidí Stinu Johanssenovou), která dlouho fungovala na Facebooku, než se ji podařilo odstranit.

„Stininým rodičům to trvalo měsíc,“ řekla Frisénová.

Podle ní jde o flagrantní případ, kdy si lidé osobují právo dělat něco, o co by mimo internet vůbec neusilovali. „Nikoho by například ani nenapadlo vydávat časopis nazvaný Ti, kdo nenávidí Stinu Johanssenovou,“ připomněla.

Jako vzor k řešení problému uvedla Británii, kde se děti učí, že pokud narazí na podobné závadné stránky, mají tři povinnosti: zablokovat kontakt, nešířit jej dál a informovat rodiče.

 

zdroj: novinky.cz