logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Úřední hodiny po dobu karantény jsou pondělí a středa od 9 do 12 hodin.

 

Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

                   Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 29. 6. a 30. 6. 2020  na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

 Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020 dle pokynů třídních učitelů (1. stupeň) a dle rozvrhu na Edupage (2. stupeň).

Mgr. Petr Vágner

V Mor. Třebové 16. 6. 2020

Nařízení ředitele školy.

         Z důvodu uzavření školy v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru je také v měsících duben, květen a červen uzavřena školní družina. Za tyto tři měsíce se nebude vybírat školné za ŠD. Případné přeplatky budou vráceny rodičům v měsíci červenci 2020.

      Moravská  Třebová  26. 5. 2020

                                                                                                 Mgr.  Petr Vágner

                                                                                                       ředitel  školy

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 8. 6. 2020 (II. stupeň)

Vážení rodiče, milí žáci, 

zasílám vám pokyny k organizaci II. stupně od 8. do 30. června. Žáci jsou rozděleni do skupin podle abecedního seznamu příjmení (viz příloha 1 HARMONOGRAM). Každá skupina má určenou svoji učebnu. Třídní učitelé vás budou informovat o náplni jednotlivých setkání.

S SEBOU::

-- čestné prohlášení (viz příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ)  - vyplněné a podepsané (s datem vyplnění 6. nebo 7. června) - bez něj nebudou žáci vpuštěni do budovy školy,

- 2 roušky,

- sáček (na použitou roušku),

- přezůvky,

- svačinu a pití (školní jídelna není pro žáky II. stupně v provozu),

- psací a rýsovací potřeby a sešit / blok na poznámky + dle informací poskytnutých TU

PŘED ŠKOLOU

Žáci se sejdou u bočního vchodu do školy, kam se dostaví přesně v čase, který je uvedený v příloze. Před vchodem je zakázáno se shlukovat, žáci budou dodržovat  rozestup 2 metry. Prosím, stoupněte si tak, aby ostatní lidé mohli volně vcházet a vycházet do / z budovy školy.

Ve stanoveném čase si žáky vyzvedne třídní učitel, který je odvede do učebny.

 

VE ŠKOLE

V prostorách školy budou žáci dodržovat rozestup 2 metry.

Po příchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce a přezují se.

Při vstupu do třídy si každý žák povinně vydezinfikuje ruce. V lavicích bude sedět každý žák sám. 

V budově školy i ve třídě jsou žáci povinni nosit roušku.

Po skončení vyučovacího bloku učitel odvede žáky zpět před boční vchod budovy školy, odkud okamžitě budou odcházet.

Pro žáky jsou vyhrazeny toalety ve 2. patře. V těchto prostorách je též zakázáno shlukovat se a je třeba dodržovat povinný rozestup. 

 

Během celého pobytu ve škole je nutné důsledně dbát na hygienické návyky. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

 

V případě nevolnosti musí žák ihned tuto skutečnost nahlásit vyučujícímu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat třídního učitele nebo mne.

 

S pozdravem

Mgr. Bc. František Zeman, zástupce ředitele

příloha 1 HARMONOGRAM       příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 25. 5. 2020 (I. stupeň)

 

Vyhláška MŠMT.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

 

Zápis do 1. třídy 2020.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy během května.

Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno zákonným zástupcům do 18/5 2020, ostatní děti jsou přijaty.

Po ukončení mimořádných událostí uspořádáme setkání s rodiči zapsaných dětí zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli, termín bude upřesněn. 


Online výuka a informace v době nouzového stavu.

 

 Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 


Informace pro strávníky jídelny. Jídelna od pondělí 16. 3. 2020 NEVAŘÍ!!!

Potvrzení pro zaměstnavatele při ošetřování dětí do 13 let vystavujeme v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 hodin (vstup jen s rouškou). Potvrzení lze vystavit i zpětně, po ukončení mimořádných opatření.

 

Na základě opatření vlády České republiky, s platností od 11. 3. 2020, je uzavřena ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová včetně školní družiny a školní jídelny na dobu neurčitou.

Prosím rodiče a žáky o sledování dalších informací na webu školy a EduPage stránkách. Žáci zde budou sledovat zadávání průběžných domácích úkolů.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 


Pro rodiče prvňáčků - školní rok 2010/2011

Prvňáček dostane ve škole:

obyčejné tužky č. 1, 2, 3, gumu, pero, krátké pravítko, mazací tabulku, + fix, zásobník na písmena, sešity, vodové barvy, modelínu, lepidlo, nůžky, voskovky, křídy, barevné papíry, papírové hodiny

Pomůcky, které dětem zajistí rodiče:

aktovku, pouzdro, pastelky, hrníček na pití (z umělé hmoty), ručník s poutkem, pytlík s tkanicí nebo gumou na utažení na cvičební úbor - tričko, cvičky, tepláky nebo kraťasy, pevné složky na sešity A4, krabičku na svačinu, klíčenku na krk (od prvního dne - bude sloužit na klíč od skřínky a čip na obědy), přezůvky vše podepsat

Ve středu 1. 9. 2010 začíná slavnostní zahájení školního roku 2010/2011 v 8:30hod. V prostorách šaten budou vyvěšeny seznamy ( 1. A) ( 1. B) (1. C) s informacemi o umístnění dětí do prvních tříd. Pak bude následovat slavnostní zahájení školního roku a v 16:00hod. třídní schůzky. 

Pokud by dítě tento první den mělo již zůstat ve školní družině, rodiče to oznámí paní vychovatelce i paní učitelce.

 

Bude-li dítě první školní den, 1. září 2010 nemocné, je třeba, aby ho rodiče osobně nebo telefonicky omluvili. Telefonní číslo do školy je 461 318 291 nebo 461 318 292.

 

Od čtvrtka 2. září do pátku 3. září  budou mít žáci vyučování do 11 hodin, potom odejdou s paní učitelkou i vychovatelkou na oběd a následně do družiny.

Nebude-li žák navštěvovat školní družinu, vyzvednou si ho rodiče v tuto dobu.

Tak bude probíhat i celý další týden - od 6. do 10. září.

 

Od 13. do 17. září budou mít žáci už 4 vyučovací hodiny (do 11h 45min), na oběd půjdou již s paní vychovatelkou. Od pondělí 20. září se bude vyučovat podle rozvrhu.

 Nebude-li žák chodit na oběd, rodiče si ho vyzvednou po vyučování v šatně.

 

Ve středu 1. září v 16 hodin se budou pro rodiče žáků ve všech prvních třídách konat třídní schůzky. Zde se rodiče dozví další důležité informace. Na schůzky rodiče srdečně zveme a prosíme, aby si donesli psací potřeby a papír.

 

 

Všem rodičům přejeme, aby i přes náročnost změn v denním režimu prožívali se svými prvňáčky co nejpohodovější vstup do období školní docházky.

 

Třídní učitelky 1. ročníku

Seznamy s umístněním jednotlivých dětí do prvních tříd:

1. A - Mgr. Lenka Čápová              

1. B - Mgr. Sylva Jarůšková            

1. C - Mgr. Martina Lžičařová