logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Adaptační kurz

Informativní schůzka

Adaptační kurz budoucích 6. tříd.

Pozvání

Vážení rodiče žáků budoucích 6. tříd, přijměte pozvání na informativní schůzku k průběhu adaptačního pobytu, kterého se zúčastní Vaše dítě v termínu od 5. 9. 2011 do 8. 9. 2011.

Termín schůzky: 27. 6. 2011 v 15:30 hodin

Místo konání: třída 7. A – v přízemí budovy 2. stupně

Srdečně zve Mgr. Květa Štefková – metodička prevence