logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 Vážení zákonní zástupci,
dle nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 se všichni žáci základních škol budou od středy 14. 10. do pátku 23. 10. vzdělávat distančně. Změnou školského zákona je účast na distanční výuce povinná.

Je nutné, aby žáci sledovali EduPage, vyučující zde budou zveřejňovat informace k formě a způsobu distančního vzdělávání a budou zde zadávat úkoly. Případnou absenci žáka hlaste včas třídnímu učiteli.
V případě nefunkčního internetového připojení, telefonicky kontaktujte třídního učitele, s nímž se domluvíte na dalším postupu.
Stravování ve školní jídelně je žákům vzdělávajícím se distančním způsobem umožněno odběrem oběda do jídlonosiče v čase od 12:00 do 13:00. Pokud tuto možnost nebudete využívat, je nutné obědy odhlásit nejpozději do 12:00 předchozího dne.
Školní družina není v provozu.
Od 26. do 30. 10. budou podzimní prázdniny, školní jídelna nebude v provozu.

Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupkyně ředitele

 

články 2013/2014

Adaptační pobyt

5. 9. 2013

Stalo se už tradicí, že žáci 6. ročníku naší školy začátkem září odjíždějí na adaptační pobyt, aby tam poznali nový třídní kolektiv, nové třídní učitelky a aby se naučili pracovat v nové třídní skupině.

Letošní pobyt proběhl na Srnčí od 3. do 6. září pod názvem Noemova archa. Děti skutečně na závěr pobytu, který byl celý zaměřen na zkvalitnění vzájemných vztahů, vytvořily loď. Sestavily z vlastních těl archu, která zachránila Moravskou Třebovou před povodní.

Děti byly ubytovány v chatkách i v budově rekreačního střediska. I když první den bylo nevlídné počasí, děvčatům a chlapcům to nevadilo, neboť plnili svůj náročný program pod přístřešky. Chatky byly příjemně vytápěny, a tak nikomu nebyla zima. Od druhého dne už bylo příjemné počasí, a proto většina aktivit probíhala venku.

Pobyt byl zaměřen na zlepšení komunikačních dovedností žáků, prostřednictvím zátěžových tras a psychomotorických her si děti zvykaly na týmovou práci.

Některé děti se vyrovnávaly s tím, že jsou poprvé mimo rodinu, jen se svými kamarády, učitelkami a instruktory. Všichni, děti i my dospělí, jsme to zvládli skvěle a moc jsme si společné chvíle užili.

Třídní učitelky, metodička prevence i výchovná poradkyně měly obrovskou příležitost poznat své „nové“ děti, které přestoupily v letošním školním roce na 2. stupeň, i děti, které přišly na naši školu do 6. třídy z Linhartic a ze Starého Města.

Děkujeme sponzorům za podporu této akce.

 

/ Mgr. Květa Štefková /