logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


články 2013/2014

Umělecké dílny

15. 9. 2013

Ve středu 4. 9. žáci 1. – 3.tříd navštívili Základní uměleckou školu, kam byli pozváni vyučujícími ZUŠ. Ti si pro naše děti připravili krátké ukázky z jednotlivých oborů. Ve výtvarném oboru si všichni mohli vyrobit z papíru prostříhanou harmoniku, kterou si pastelkami vesele vyzdobili. V hudebním oboru poznali několik hudebních nástrojů a dozvěděli se i něco nového z hudební teorie. V tanečním oboru zkusili pohybem vyjádřit melodii písniček a naučili se několik tanečních kroků. Snad nejvíce malé školáky zaujal dramatický obor, kde děti vítal opravdový taťka Šmoula, děti se proměnily ve Šmoulíky a dokonce přišel i zlý Gargamel. Šmoulíci (žáčci) si však tak pěkně hráli, že zlého Gargamela obměkčili a vše dobře dopadlo, jak už to v pohádkách bývá. Tímto bychom chtěli všem vyučujícím poděkovat za příjemně strávené dopoledne protkané veselými zážitky.

Učitelé 1. stupně ZŠ Palackého