logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Úřední hodiny po dobu karantény jsou pondělí a středa od 9 do 12 hodin.

 

Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

                   Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 29. 6. a 30. 6. 2020  na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

 Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020 dle pokynů třídních učitelů (1. stupeň) a dle rozvrhu na Edupage (2. stupeň).

Mgr. Petr Vágner

V Mor. Třebové 16. 6. 2020

Nařízení ředitele školy.

         Z důvodu uzavření školy v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru je také v měsících duben, květen a červen uzavřena školní družina. Za tyto tři měsíce se nebude vybírat školné za ŠD. Případné přeplatky budou vráceny rodičům v měsíci červenci 2020.

      Moravská  Třebová  26. 5. 2020

                                                                                                 Mgr.  Petr Vágner

                                                                                                       ředitel  školy

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 8. 6. 2020 (II. stupeň)

Vážení rodiče, milí žáci, 

zasílám vám pokyny k organizaci II. stupně od 8. do 30. června. Žáci jsou rozděleni do skupin podle abecedního seznamu příjmení (viz příloha 1 HARMONOGRAM). Každá skupina má určenou svoji učebnu. Třídní učitelé vás budou informovat o náplni jednotlivých setkání.

S SEBOU::

-- čestné prohlášení (viz příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ)  - vyplněné a podepsané (s datem vyplnění 6. nebo 7. června) - bez něj nebudou žáci vpuštěni do budovy školy,

- 2 roušky,

- sáček (na použitou roušku),

- přezůvky,

- svačinu a pití (školní jídelna není pro žáky II. stupně v provozu),

- psací a rýsovací potřeby a sešit / blok na poznámky + dle informací poskytnutých TU

PŘED ŠKOLOU

Žáci se sejdou u bočního vchodu do školy, kam se dostaví přesně v čase, který je uvedený v příloze. Před vchodem je zakázáno se shlukovat, žáci budou dodržovat  rozestup 2 metry. Prosím, stoupněte si tak, aby ostatní lidé mohli volně vcházet a vycházet do / z budovy školy.

Ve stanoveném čase si žáky vyzvedne třídní učitel, který je odvede do učebny.

 

VE ŠKOLE

V prostorách školy budou žáci dodržovat rozestup 2 metry.

Po příchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce a přezují se.

Při vstupu do třídy si každý žák povinně vydezinfikuje ruce. V lavicích bude sedět každý žák sám. 

V budově školy i ve třídě jsou žáci povinni nosit roušku.

Po skončení vyučovacího bloku učitel odvede žáky zpět před boční vchod budovy školy, odkud okamžitě budou odcházet.

Pro žáky jsou vyhrazeny toalety ve 2. patře. V těchto prostorách je též zakázáno shlukovat se a je třeba dodržovat povinný rozestup. 

 

Během celého pobytu ve škole je nutné důsledně dbát na hygienické návyky. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

 

V případě nevolnosti musí žák ihned tuto skutečnost nahlásit vyučujícímu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat třídního učitele nebo mne.

 

S pozdravem

Mgr. Bc. František Zeman, zástupce ředitele

příloha 1 HARMONOGRAM       příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 25. 5. 2020 (I. stupeň)

 

Vyhláška MŠMT.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

 

Zápis do 1. třídy 2020.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy během května.

Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno zákonným zástupcům do 18/5 2020, ostatní děti jsou přijaty.

Po ukončení mimořádných událostí uspořádáme setkání s rodiči zapsaných dětí zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli, termín bude upřesněn. 


Online výuka a informace v době nouzového stavu.

 

 Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 


Informace pro strávníky jídelny. Jídelna od pondělí 16. 3. 2020 NEVAŘÍ!!!

Potvrzení pro zaměstnavatele při ošetřování dětí do 13 let vystavujeme v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 hodin (vstup jen s rouškou). Potvrzení lze vystavit i zpětně, po ukončení mimořádných opatření.

 

Na základě opatření vlády České republiky, s platností od 11. 3. 2020, je uzavřena ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová včetně školní družiny a školní jídelny na dobu neurčitou.

Prosím rodiče a žáky o sledování dalších informací na webu školy a EduPage stránkách. Žáci zde budou sledovat zadávání průběžných domácích úkolů.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 


články 2013/2014

Tak už jsme páťáci

Tedy, po pravdě řečeno, uteklo to jako voda.. Není to tak dlouho, co jsme si společně užili legraci při oslavě čtvrťáckého vysvědčení v LASKAVÁRNĚ, a už jsme zase společně ve třídě, abychom své vzdělávání rozšířili o páťácké učivo. Bude to asi fuška, ale my se nedáme!

Skvělé je to, že ve škole jsou pro nás i  příjemnější věci a na ty se vždycky hodně těšíme a také na ně nejvíc vzpomínáme.

 

Některé z nich proběhly už v září, takže nástup do školy nebyl tak suchý a šokující.

Hned ke konci prvního týdne jsme navštívili naši městskou knihovnu, kde jsme se přihlásili do soutěže

Čte celá třída a zároveň absolvovali besedu o knihách s tématikou Moravské Třebové. Na závěr jsme se pěkně pobavili při předvádění zadaných úkolů a při soutěžích.

Cestou zpět jsme se  zúčastnili prezentace středních škol v našem městě a pomohli jsme vytvořit řetěz při objímání našeho krásného náměstí. Byli jsme nadšeni z písničky o Moravské Třebové, kterou nazpíval žák druhé třídy z naší školy.  Navrhovali bychom, aby alespoň občas zazněla z našeho městského rozhlasu, protože si to určitě zaslouží. Navíc bychom se ji tak mohli naučit.

 

V dalším týdnu nás čekala beseda s paní komisařkou z POLICIE ČR, která se týkala OSOBNÍHO BEZPEČÍ.

Něco jsme už sice věděli, ale dozvěděli jsme se i hodně nového a také různé zajímavosti. Beseda nás rozhodně nezklamala. Byla pro nás velmi poučná. Dokonce se musíme přiznat, že jsme začali někteří myslet i na to, že práce paní komisařky se nám líbí a asi by nás taky bavila.

 

V pátek 13. září naše město očekávalo příjezd prezidenta naší republiky, pana Miloše Zemana.

Byla to pro nás velká příležitost vidět ho ve skutečnosti. Samozřejmě jsme ji nechtěli zmeškat. Vydali jsme se tedy po druhé vyučovací hodině na náměstí. Když začala přijíždět auta s majáky, věděli jsme, že už tu bude brzy. Pana prezidenta jsme viděli docela zblízka, když ho vítal náš pan starosta. Potom nás napadlo, že bychom se s ním mohli vyfotit. Na náměstí jsme tedy zůstali a když vycházel z radnice, dva kluci z naší třídy ho poprosili, jestli by se s námi vyfotil. Pan prezident souhlasil. Byli jsme moc rádi, protože fotku s panem prezidentem přece každý nemá.

 

Ve třetím zářijovém týdnu jsme od pondělí pozorně sledovali předpověď počasí, která nám však vůbec nepřála. V pátek jsme se totiž chystali na naši velkou událost, na vysazování  stromků v budoucím lesoparku za dopravním hřištěm.

/ Byla to akce celosvětové kampaně „Zasaď strom pro mír“, pořádané organizacemi LEAF (učení se o lese) a ENO (globální virtuální škola) ke Světovému dni míru -  to je vysvětlení od paní učitelky /.

Nakonec to vyšlo. Nepršelo, takže jsme se s rýči a v pracovním oblečení a obuvi vydali na smluvené místo, kde nás už čekal pan inženýr Sopoušek. Vše nám vysvětlil a ukázal a tak jsme mohli začít. Nejprve jsme se rozdělili do pěti skupinek. Každá dostala svůj strom, který musela poznat a pojmenovat. To nebyl problém. Vyrýt díru na velikost kořenů nebylo zrovna nejlehčí. Docela jsme se zapotili a trvalo to déle, než jsme si mysleli. Dále jsme postupovali přesně podle návodu, takže se vše povedlo a my jsme byli pyšní, že jsme zasadili náš první strom. Pak jsme se ještě u našich stromků vyfotili a slíbili si, že je budeme pravidelně zalévat.

Domů jsme šli sice trochu zpocení a unavení a se zablácenými botami, ale veselí a s dobrým pocitem, že máme svoje stromy!

 

                                                 Ze slohových prací žáků 5. A ZŠ Palackého Moravská Třebová

                                                 vybrala Mgr. Alena Přidalová