logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 Vážení zákonní zástupci,
dle nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 se všichni žáci základních škol budou od středy 14. 10. do pátku 23. 10. vzdělávat distančně. Změnou školského zákona je účast na distanční výuce povinná.

Je nutné, aby žáci sledovali EduPage, vyučující zde budou zveřejňovat informace k formě a způsobu distančního vzdělávání a budou zde zadávat úkoly. Případnou absenci žáka hlaste včas třídnímu učiteli.
V případě nefunkčního internetového připojení, telefonicky kontaktujte třídního učitele, s nímž se domluvíte na dalším postupu.
Stravování ve školní jídelně je žákům vzdělávajícím se distančním způsobem umožněno odběrem oběda do jídlonosiče v čase od 12:00 do 13:00. Pokud tuto možnost nebudete využívat, je nutné obědy odhlásit nejpozději do 12:00 předchozího dne.
Školní družina není v provozu.
Od 26. do 30. 10. budou podzimní prázdniny, školní jídelna nebude v provozu.

Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupkyně ředitele

 

články 2013/2014

Preventivní program.

Vážení rodiče,

     všem pedagogům naší školy velmi záleží na tom, aby se děti cítily ve škole bezpečně. Ani ta nejlepší škola však není úplně imunní vůči výskytu šikanování. Jsme připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit.

     Tento záměr je zpracován v Minimálním preventivním programu naší školy. Součástí tohoto programu je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás tedy o pomoc. Kdybyste měli podezření, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele Vašeho dítěte, na školní metodičku prevence – Mgr. Květu Štefkovou, na výchovnou poradkyni – Mgr. Romanu Komoňovou nebo na ředitele školy Mgr. Petra Vágnera).

     Využít také můžete naši e-stránku důvěry, která je k dispozici na webových stránkách naší školy ( www.2zsmtrebova.cz , Žáci – Schránka důvěry). Všechny vaše informace budeme brát vážně a případnou Vámi oznámenou skutečnost budeme bezpečně a odborně řešit.

 

Děkujeme za Vaši podporu.

 

                                                                                                                                             Vedení školy