logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,


reagujeme na výzvu ministra zdravotnictví a doporučení vedení města.

Tímto vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno z důvodu zpomalení šíření koronavirové nákazy.

Družina bude v provozu od 6 do 16 hodin.

Jídelna nevaří.

Mgr. Petr Vágner, ředitel školy

 

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, informujeme o následujícím:

Z důvodu enormního nárůstu počtu infikovaných osob nemocí covid-19 důrazně doporučujeme nošení roušek všem žákům i zaměstnancům v prostorách školy.
Žáci by měli chodit do školy pouze tehdy, pokud se cítí zdrávi.
Po příchodu do školy si v šatně vydesinfikují ruce, poté si je po příchodu do třídy (popřípadě na WC) umyjí důkladně mýdlem. V průběhu dne si žáci umývají ruce a používají desinfekce – na chodbách, před vstupem do prostoru bazénu, tělocvičen, před obědem v jídelně.
Větrání učeben zajišťují vyučující.
V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění ve škole (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti)
» obdrží žák roušku (pokud nemá vlastní) a je umístěn do izolační místnosti (cvičné kuchyně) pod dohledem pedagoga,
» rodič bude informován, aby si žáka co nejrychleji vyzvedl ze školy.
Následně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, je nutné donést potvrzení od lékaře, že se v tomto případě jedná o chronické nebo alergické onemocnění.

Dále vás informujeme, že od pondělí 7. 9. 2020 začíná výuka plavání v bazénu.

Mgr. Petr Vágner, ředitel školy

články 2013/2014

Projekt Záložka do knihy spojuje školy.

11. 11. 2013

V měsíci říjnu se naše škola zúčastnila 4. ročníku mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy, který vyhlásila Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě k Mezinárodnímu měsíci knihoven. Cílem projektu byla podpora dětského čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím výměny záložek do knih.

Děti 3. až 9. tříd pod vedením učitelek vytvořily různými výtvarnými technikami 360 záložek, na kterých ztvárnily svého oblíbeného literárního hrdinu. Záložky jsme si vyměnili s dětmi z naší partnerské školy v Banskej Štiavnici. Je to jedna z forem, jak ukázat dětem, že čtení je pořád aktuální a číst se záložkou od kamaráda ze Slovenska je pro menší děti lákavé a příjemné.