logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 31. 10. a 1. 11. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 17. 10. 2019


články 2013/2014

Vítězství ZŠ Palackého v okresním kole v plavání.

Dne 28. března 2014 se ve Svitavách uskutečnily závody dětí 1. – 5. r. v plavání.  Žáky 1. – 3. r. reprezentovalo jedno šestičlenné družstvo dívek a jedno šestičlenné družstvo chlapců. Dívky vyhrály závod štafet 6x 25m i štafetu 3x25m.  Chlapci v obou těchto štafetách obsadili druhá místa. Žáky 4. – 5. r.  reprezentovala dvě družstva dívek a chlapců.  A družstvo dívek obsadilo první místa v obou štafetách, B družstvo dívek obsadilo druhá místa v obou štafetách. Probíhaly rovněž závody jednotlivců v jednotlivých plaveckých stylech. Mnozí žáci naší školy se umístili na předních místech.

Další články...

 1. Velikonoční turnaj ve vybíjené.
 2. Noc s Andersenem
 3. Velikonoční jarmark
 4. Pasování na čtenáře
 5. Florbal - TOP 8 - VÝCHOD.
 6. Počítačová soutěž v programování a v kancelářských aplikacích.
 7. Basketbal 6. - 7. třída, chlapci, dívky - okresní kolo.
 8. Puškinův památník.
 9. Florbal 1. - 3. třída - obvodní kolo.
 10. Předjarní akce ve školní družině na ZŠ Palackého.
 11. Dívky - futsalový turnaj.
 12. Halová kopaná - krajské finále.
 13. Lyžařský kurz 2014.
 14. Futsalová liga 9 CHLAPCI - finále divize Východní Čechy.
 15. Školní kolo recitace.
 16. Florbal - okresní kolo.
 17. Halová kopaná 8. - 9. třída chlapci - okresní kolo.
 18. Školská futsalová liga9 DÍVKY - kvalifikace na republikové finále.
 19. Florbal - krajské kolo (eliminace).
 20. Zápis 2014
 21. Halová kopaná - obvodní kolo.
 22. Orion florbal cup - krajské kolo - kategorie dívky III.
 23. Tříkrálová sbírka
 24. Školská futsalová liga9 - druhé kolo.
 25. Orion florbal cup - okresní kolo - kategorie chlapci IV.
 26. Den otevřených dveří
 27. Orion florbal cup - okresní kolo - kategorie dívky III.
 28. Papír, papír, papír,...
 29. Pokračujeme v pomoci nemocné Elišce.
 30. Počítačová soutěž Pc_ák 2013.
 31. Školský pohár České pojišťovny - chlapci.
 32. Školská futsalová liga7.
 33. Nazpívali jsme si školní hymnu.
 34. Školská futsalová liga9.
 35. Orion florbal cup - obvodní kola.
 36. 6. C - poznávací výlet.
 37. Pohádkový den na ZŠ Palackého.
 38. Projekt Záložka do knihy spojuje školy.
 39. Pozvánka na lampionový průvod
 40. Minifotbal - krajské kolo
 41. Preventivní program.
 42. Prevence na ZŠ Palackého
 43. Minifotbal - okresní kolo.
 44. Přespolní běh - okresní, krajské kolo.
 45. Tak už jsme páťáci
 46. Přespolní běh - obvodní kolo
 47. První schůzka školního žákovského parlamentu.
 48. Minifotbal - obvodní kolo
 49. Umělecké dílny
 50. První školní den našich prvňáčků.
 51. Odznak všestrannosti olympijských vítězů - republikové finále
 52. Adaptační pobyt