logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Úřední hodiny po dobu karantény jsou pondělí a středa od 9 do 12 hodin.

 

Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

                   Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 29. 6. a 30. 6. 2020  na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

 Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020 dle pokynů třídních učitelů (1. stupeň) a dle rozvrhu na Edupage (2. stupeň).

Mgr. Petr Vágner

V Mor. Třebové 16. 6. 2020

Nařízení ředitele školy.

         Z důvodu uzavření školy v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru je také v měsících duben, květen a červen uzavřena školní družina. Za tyto tři měsíce se nebude vybírat školné za ŠD. Případné přeplatky budou vráceny rodičům v měsíci červenci 2020.

      Moravská  Třebová  26. 5. 2020

                                                                                                 Mgr.  Petr Vágner

                                                                                                       ředitel  školy

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 8. 6. 2020 (II. stupeň)

Vážení rodiče, milí žáci, 

zasílám vám pokyny k organizaci II. stupně od 8. do 30. června. Žáci jsou rozděleni do skupin podle abecedního seznamu příjmení (viz příloha 1 HARMONOGRAM). Každá skupina má určenou svoji učebnu. Třídní učitelé vás budou informovat o náplni jednotlivých setkání.

S SEBOU::

-- čestné prohlášení (viz příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ)  - vyplněné a podepsané (s datem vyplnění 6. nebo 7. června) - bez něj nebudou žáci vpuštěni do budovy školy,

- 2 roušky,

- sáček (na použitou roušku),

- přezůvky,

- svačinu a pití (školní jídelna není pro žáky II. stupně v provozu),

- psací a rýsovací potřeby a sešit / blok na poznámky + dle informací poskytnutých TU

PŘED ŠKOLOU

Žáci se sejdou u bočního vchodu do školy, kam se dostaví přesně v čase, který je uvedený v příloze. Před vchodem je zakázáno se shlukovat, žáci budou dodržovat  rozestup 2 metry. Prosím, stoupněte si tak, aby ostatní lidé mohli volně vcházet a vycházet do / z budovy školy.

Ve stanoveném čase si žáky vyzvedne třídní učitel, který je odvede do učebny.

 

VE ŠKOLE

V prostorách školy budou žáci dodržovat rozestup 2 metry.

Po příchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce a přezují se.

Při vstupu do třídy si každý žák povinně vydezinfikuje ruce. V lavicích bude sedět každý žák sám. 

V budově školy i ve třídě jsou žáci povinni nosit roušku.

Po skončení vyučovacího bloku učitel odvede žáky zpět před boční vchod budovy školy, odkud okamžitě budou odcházet.

Pro žáky jsou vyhrazeny toalety ve 2. patře. V těchto prostorách je též zakázáno shlukovat se a je třeba dodržovat povinný rozestup. 

 

Během celého pobytu ve škole je nutné důsledně dbát na hygienické návyky. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

 

V případě nevolnosti musí žák ihned tuto skutečnost nahlásit vyučujícímu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat třídního učitele nebo mne.

 

S pozdravem

Mgr. Bc. František Zeman, zástupce ředitele

příloha 1 HARMONOGRAM       příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 25. 5. 2020 (I. stupeň)

 

Vyhláška MŠMT.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

 

Zápis do 1. třídy 2020.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy během května.

Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno zákonným zástupcům do 18/5 2020, ostatní děti jsou přijaty.

Po ukončení mimořádných událostí uspořádáme setkání s rodiči zapsaných dětí zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli, termín bude upřesněn. 


Online výuka a informace v době nouzového stavu.

 

 Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 


Informace pro strávníky jídelny. Jídelna od pondělí 16. 3. 2020 NEVAŘÍ!!!

Potvrzení pro zaměstnavatele při ošetřování dětí do 13 let vystavujeme v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 hodin (vstup jen s rouškou). Potvrzení lze vystavit i zpětně, po ukončení mimořádných opatření.

 

Na základě opatření vlády České republiky, s platností od 11. 3. 2020, je uzavřena ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová včetně školní družiny a školní jídelny na dobu neurčitou.

Prosím rodiče a žáky o sledování dalších informací na webu školy a EduPage stránkách. Žáci zde budou sledovat zadávání průběžných domácích úkolů.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 


články 2013/2014

Krajské kolo - Programování, Web, Kancelářské aplikace.

Ve čtvrtek 10. 4. 2014 se zúčastnili čtyři žáci osmých ročníků krajského kola počítačové soutěže v Pardubicích. Všichni soutěžili v kategorii Kancelářské aplikace. Nejvíce se dařilo Zdeňku Ošťádalovi, který obsadil celkové desáté místo.

Další články...

 1. E.ON CITY CUP - okresní turnaj Svitavy - 2. místo + 900 bodů do dalších bojů.
 2. Vítězství ZŠ Palackého v okresním kole v plavání.
 3. Velikonoční turnaj ve vybíjené.
 4. Noc s Andersenem
 5. Velikonoční jarmark
 6. Pasování na čtenáře
 7. Florbal - TOP 8 - VÝCHOD.
 8. Počítačová soutěž v programování a v kancelářských aplikacích.
 9. Basketbal 6. - 7. třída, chlapci, dívky - okresní kolo.
 10. Puškinův památník.
 11. Florbal 1. - 3. třída - obvodní kolo.
 12. Předjarní akce ve školní družině na ZŠ Palackého.
 13. Dívky - futsalový turnaj.
 14. Halová kopaná - krajské finále.
 15. Lyžařský kurz 2014.
 16. Futsalová liga 9 CHLAPCI - finále divize Východní Čechy.
 17. Školní kolo recitace.
 18. Florbal - okresní kolo.
 19. Halová kopaná 8. - 9. třída chlapci - okresní kolo.
 20. Školská futsalová liga9 DÍVKY - kvalifikace na republikové finále.
 21. Florbal - krajské kolo (eliminace).
 22. Zápis 2014
 23. Halová kopaná - obvodní kolo.
 24. Orion florbal cup - krajské kolo - kategorie dívky III.
 25. Tříkrálová sbírka
 26. Školská futsalová liga9 - druhé kolo.
 27. Orion florbal cup - okresní kolo - kategorie chlapci IV.
 28. Den otevřených dveří
 29. Orion florbal cup - okresní kolo - kategorie dívky III.
 30. Papír, papír, papír,...
 31. Pokračujeme v pomoci nemocné Elišce.
 32. Počítačová soutěž Pc_ák 2013.
 33. Školský pohár České pojišťovny - chlapci.
 34. Školská futsalová liga7.
 35. Nazpívali jsme si školní hymnu.
 36. Školská futsalová liga9.
 37. Orion florbal cup - obvodní kola.
 38. 6. C - poznávací výlet.
 39. Pohádkový den na ZŠ Palackého.
 40. Projekt Záložka do knihy spojuje školy.
 41. Pozvánka na lampionový průvod
 42. Minifotbal - krajské kolo
 43. Preventivní program.
 44. Prevence na ZŠ Palackého
 45. Minifotbal - okresní kolo.
 46. Přespolní běh - okresní, krajské kolo.
 47. Tak už jsme páťáci
 48. Přespolní běh - obvodní kolo
 49. První schůzka školního žákovského parlamentu.
 50. Minifotbal - obvodní kolo
 51. Umělecké dílny
 52. První školní den našich prvňáčků.
 53. Odznak všestrannosti olympijských vítězů - republikové finále
 54. Adaptační pobyt