logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


RS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK.

Dne 6.6. 2014 proběhla celostátní přehlídka 48. ročníku festivalu

ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK

v Ruském středisku vědy a kultury v Praze,

kterého se zúčastnila naše žákyně z třídy 8.A. ANETA KOLÍSKOVÁ, pod vedením paní učitelky Mgr.Alexandry Holanové. Festival byl přehlídkou vítězů krajských kol z celé naší republiky.

Aneta ve své kategorii„Recitace ruské poezie, do které patřily základní , střední i soukromé školy, reprezentovala vzorně náš kraj, město a samozřejmě i naši školu. V ničem si nezadala od ostatních účastníků a vzhledem k tomu, že se učí ruský jazyk teprve 2.rokem, byla po jazykové stránce, co se týká výslovnosti a intonace na srovnatelné úrovni jako všichni její „soupeři“ v kategorii.

Blahopřejeme Anetě k vynikajícímu úspěchu!!!