logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

RS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK.

Dne 6.6. 2014 proběhla celostátní přehlídka 48. ročníku festivalu

ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK

v Ruském středisku vědy a kultury v Praze,

kterého se zúčastnila naše žákyně z třídy 8.A. ANETA KOLÍSKOVÁ, pod vedením paní učitelky Mgr.Alexandry Holanové. Festival byl přehlídkou vítězů krajských kol z celé naší republiky.

Aneta ve své kategorii„Recitace ruské poezie, do které patřily základní , střední i soukromé školy, reprezentovala vzorně náš kraj, město a samozřejmě i naši školu. V ničem si nezadala od ostatních účastníků a vzhledem k tomu, že se učí ruský jazyk teprve 2.rokem, byla po jazykové stránce, co se týká výslovnosti a intonace na srovnatelné úrovni jako všichni její „soupeři“ v kategorii.

Blahopřejeme Anetě k vynikajícímu úspěchu!!!