logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

INFORMACE PRO RODIČE

Od 25. února 2021 je nutné, aby žáci nosili v prostorách školy chirurgickou roušku. Dospělé osoby a žáci starší 15 let musí mít od 1. 3. 2021 respirátor či jiný ochranný prostředek splňující filtrační účinnost alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Nelze mít roušku vyrobenou doma.

Přechodné ustanovení:

Do dne 1. 3. 2021 ze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky, které brání šíření kapének (dle mimořádného opatření MZČR).

 

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud. Nedochází tedy ke  změnám v provozu školy, ŠD a ŠJ.

 

- 1. a 2. ročník – prezenční výuka.

- Žáci ostatních ročníků – povinné vzdělávání distančním způsobem.

 - Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

- Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy a ŠD je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Zařízení ŠD a ŠJ jsou v provozu.

- Stravování žáků 1., 2. ročníku a zaměstnanců školy, kteří jsou přítomní na pracovišti, bude průběžně od 11.45 – 12.45, mají navolené obědy v terminálu. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat od 12.45 - 13.45 do jídlonosičů - obědy nejsou navolené.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

16. duben a úplně nový projekt společnosti E.ON.

Bez taktizování a bez využití specifického výkladu pravidel - 2. místo.

Komerční akce s výborným nápadem, jak přilákat děti ke sportování. Mezi sebou soupeří jednotlivé ročníky prvního stupně ZŠ v pěti arénách. Kluky vždy reprezentují dvě dvojice, holky vždy jedna dvojka. V tomto okresním kole se účastnilo sedm škol. Všechny školy postavily týmy na fotbalistech a potěšilo, že finále se odehrálo v režii Moravské Třebové. I přes tři "mečboly " odcházíme poraženi v poměru 2:3.

Poděkování patří i náhradníkům, kteří sbíraly body pro školu v doprovodných disciplínách.